Статьи

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ – це цикл роз’яснювальних статей юриста АК «ПРАЙМ» (K.A.C. Group) Вадима Яковенка, в яких розкриваються особливості та тонкощі законодавства й судової практики щодо укладання, виконання та оскарження договорів оренди землі державної чи комунальної власності.

На практиці досить часто трапляються випадки коли спадкоємці пропускають строки для прийняття спадщини. Причини бувають різні, але все ще можливо виправити. Одним із варіантів відновлення строків є подання спадкоємцем позову до суду. Законодавчого вичерпного переліку поважних причин пропущення строків не має, тому спадкоємець повинен довести поважність своєї причини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Досить часто конкуренти, намагаючись незаконним шляхом вирішити власні майнові питання, а також маючи на меті за будь-якої ціни усунути з ринку свого основного діючого конкурента, вдаються до вчинення протиправних дій, спрямованих на тотальне руйнування престижу свого конкурента та підрив довіри до його господарської діяльності зі сторони клієнтів та ділових партнерів останнього.

Як же боротися з таким «горе конкурентом»?

Законодавством передбачено кілька способів. Розглянемо їх на прикладі дискредитації,неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

По-перше, при бажанні покарати порушника можна звернутися до Антимонопольного Комітету України. Результативність такого звернення залежить від дотримання Вами строків звернення та повноти надання доказів, так як АМКУ не є органом досудового розслідування і розглядає Вашу заяву на основі поданих Вами же матеріалів. Звісно, законом передбачено повноваження службовців Комітету щодо збирання доказів під час розгляду справи. Однак, потрібно розмежовувати, що на практиці збір доказів службовцями АМКУ здійснюється тільки після початку розгляду справи, до даного моменту розглядається лише Ваша заява і додатки до неї. Дії зі збору доказів на цій стадії є передчасними.

30 вересня 2016 року відбулися суттєві зміни в системі судоустрою України, вступив у силу новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів», змінено положення в Конституції України, які стосуються судової влади. Законодавчі зміни в системі правосуддя були вимогою Міжнародного валютного фонду. Мета реформи – становлення судової системи політично незалежною та не корумпованою.

Facebook

все новости