Новости

Листом  ДФС від 24.12.2015 № 47068/7/99-99-25-02-03-17

роз’яснили, які документи про походження товарів застосовуються в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014, економічна частина якої діє вже з 01.01.2016. Ними є один із таких документів:

 

  • сертифікат з перевезення товару EUR.1;
  • декларація інвойс.

 

Листом ДФС від 22.12.2015 № 27432/6/99-99-19-02-02-15
роз’яснили, що документацію відкритих тендерів чи іншу відкриту (загальнодоступну) документацію підприємства можна застосовувати як загальнодоступне джерело інформації про зіставні операції та осіб для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Листом ДФС від 22.12.2015 № 11975/К/99-99-19-0-02-14 
нагадали правила оподаткування операції з повернення коштів або майна (майнових прав) фізичній особі, попередньо внесених нею до статутного капіталу.

Как результат выдвинутых ранее требований Великобритании в адрес подданных территорий в отношении получения доступа к информации о бенефициарах оффшорных компаний с 1 января 2016 г. в силу вступили поправки к Закону о Бизнес Компаниях Британских Виргинских островов (БВО).
Согласно данным поправкам в Реестр компаний БВО будет подана информация о бенефициарах и директорах компаний. Доступ к данной информации будут иметь только «компетентные органы для исполнения ими своих обязанностей». Третьи лица доступа к информации иметь не будут.
Регистрационные агенты в обязательном порядке должны получить от представителей компаний: имя и фамилию бенефициарного владельца, дату его рождения, адрес проживания и национальность.
Крайний срок, когда официальные представители компаний БВО обязаны предоставить информацию о бенефициарных владельцах, установлен на март 2017 года.

Верховний Суд України в постанові від 15.12.2015 р. у справі № 21-4266а15 наголосив: для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.
   

Водночас ВСУ зазначив: договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку. Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦКУ, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав й обов’язків. Отже, договір свідчить лише про намір виконання дій (операцій) у майбутньому, а не про їх фактичне виконання.
   
 Тож господарська операція пов’язана не з фактом підписання договору, а з фактом руху активів платника податків і руху його капіталу.

Facebook

все новости