Новости

Австралия и Сингапур заключили Соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Согласно совместному заявлению, «внутреннее Налоговое управление Сингапура будет автоматически обмениваться финансовой информацией о счетах, открытых в Сингапуре жителями Австралии, в то время как Австралийское налоговое управление будет автоматически обмениваться информацией с внутренним Налоговым управлением Сингапура о финансовых счетах в Австралии, открытых резидентами Сингапура.

Первые обмены начнутся в сентябре 2018 года.

Підприємству-позивачу було відмовлено в наданні бюджетного відшкодування з ПДВ за результатами перевірки податкового органу.

Підставою для відмови  перевіряючого органу був висновок про те, що позивач, який мав обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 місяців менші, аніж заявлена сума бюджетного відшкодування, не набув права такого відшкодування. Оскільки витрати на спорудження основних засобів відображено на бухгалтерському рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і ці основні засоби ще не введені в експлуатацію.

Таку позицію не підтримали судді першої та апеляційної інстанцій. ВАСУ виніс ухвалу від 06.07.2016р. №К/800/36954/14 про таке:

-право на бюджетне відшкодування мають навіть платники ПДВ, які мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, аніж заявлена сума бюджетного відшкодування;

-право на отримання бюджетного відшкодування не пов’язане з моментом надходження основних засобів на баланс підприємства та відображенням на рахунку 10 «Основні засоби».

ДФС запровадила новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису»

Сервіс робить можливим в режимі он-лайн отримання фізичними особами відомостей про свої доходи, він особливо буде в нагоді державним службовцям під час подання ними декларацій, у тому числі в системі електронного декларування.

Для отримання відомостей про свої доходи необхідно: мати електронний цифровий підпис і сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». Детальніше на сайті ДФС

Нацбанк у листі від 21.06.2016 р. №50-0004/5197 роз’яснив: якщо фізична особа придбала товари (роботи, послуги) за готівку на користь підприємства та діяла як представник цього підприємства, на такі розрахунки поширюються обмеження, визначені пунктом 1 постанови  НБУ від 06.06.2013 р. №210. Тобто гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня має бути  в розмірі 10000 гривень. Водночас кількість підприємств (підприємців), з  якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежуються.

Тож працівник має право придбати товари у декількох підприємців за день в межах 10 000 грн у кожного з них.

В письме от 10.08.2016 г. №17271/6/99-99-15-03-02-15 ГФСУ разъяснила, что операции по передаче имущества управляющему и возврата такого имущества управляющим, в рамках договора управления имуществом, без перехода права собственности на такое имущество, НДС не облагаются.
Операция по управлению имуществом, которая осуществляется управляющим за плату и в интересах учредителя управления в рамках договора управления имуществом, является операцией по поставке товаров / услуг, облагается НДС на общих основаниях.

Facebook

все новости