Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ) є найбільш поширеною організаційно-правовою формою для ведення бізнесу в Україні. Чинне законодавство, яким сьогодні регулюється створення та діяльність ТОВ, є часто неефективним, застарілим та таким, що недостатньо захищає власників бізнесу.  Норми, які регулюють діяльність ТОВ  потребують невідкладного вдосконалення, щоб значно покращити корпоративне управляння ТОВ, умови здійснення господарської діяльності та залучення інвестицій в цілому, а головне – перешкодити рейдерству.

Серед недоліків чинного законодавства, яким регулюється ТОВ є наступні:

учасникам ТОВ не гарантується доступ до фінансових документів їхнього ж товариства, що часто позбавляє їх можливості своєчасно виявити порушення своїх прав та зібрати необхідні докази для отримання судового захисту;  

невизначеність правового механізму виключення учасника з ТОВ призводить до зловживання цим правом з боку інших учасників;    

відсутність належного механізму контролю за діяльністю виконавчого органу та притягнення до відповідальності його членів.

Тому прийняття спеціалізованого Закону про ТОВ має забезпечити надійний захист прав та інтересів як кожного окремого учасника, так і інтересів самого товариства, дозволити учасникам здійснювати ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу. У Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який прийнято в першому читанні.

Основними інноваціями нового закону про ТОВ є:

Кількість учасників товариства не обмежена

Багато акціонерних товариств в Україні фактично давно уже не акціонерні, проте досі повинні залишатись в тій організаційно-правовій формі в силу кількісних обмежень учасників ТОВ. Така нова норма надасть можливість змінити організаційно-правову форму акціонерним товариствам на ТОВ. Але в даному випадку можуть бути ризики, що при значному числі учасників управління через загальні збори унеможливиться.  Відповідно, беззаперечною є необхідність оптимізації  кількості учасників.

 

Корпоративний договір

У господарській діяльності ТОВ цей договір допоможе при вирішенні питання розподілу повноважень між учасниками. Законопроект пропонує надати можливість сторонам корпоративного договору встановити обов’язок голосувати у певний спосіб на загальних зборах учасників, узгоджено вчиняти інші дії.

 

Виключення учасника лише в судовому порядку

Пропонується процедура, згідно з якою учасники  вартість часток яких у сукупності складає не менше 10 відсотків статутного капіталу ТОВ, матимуть право звернутися до суду з вимогою про виключення учасника з ТОВ в судовому порядку, якщо дії чи бездіяльність учасника унеможливлюють діяльність товариства або суттєво їй заважають. Також передбачається можливість зазначити в статуті й інші підстави для виключення.

 

Відсутність обов’язку зазначення у статуті ТОВ розміру часток та переліку засновників

Це дозволить при відступленні(продажі) часток не вносити зміни до статуту ТОВ, що значно спростить та пришвидшить процедуру, позбавить додаткових зайвих затрат.

 

Наглядова рада

Законопроект передбачає право (не обов’язок) створення наглядової ради у ТОВ, що може стати  ефективним інструментом для перевірки роботи менеджменту. Враховуючи запропоновану зміну щодо скасування максимальної кількості учасників ТОВ, можна припустити, що необхідність діяльності наглядової ради стане нагальною в тих компаніях, що будуть створені внаслідок реорганізації акціонерних товариств у ТОВ.

 

Найбільш очікувані зміни від нового Закону про ТОВ – це реформа корпоративного управління, захист прав міноритаріїв, антирейдерство та економічний розвиток. Необхідність прийняття окремого закону про ТОВ обговорюється протягом останніх років і можна довго сперечатися стосовно того, чи вдасться  таким чином реально щось змінити. Проте, в Україні уже нагальною є потреба у вдосконаленні корпоративного законодавства. Прийняття Законопроекту про ТОВ стане безперечно ще одним кроком для розвитку та принесе переважно позитивні зміни для покращення правового середовища в бізнесі.

 

 

Тетяна ПРОЦЕНКО

юрист АК «ПРАЙМ»

Facebook

всi новини