Фахівці ДП Фінексперт (член КАС Груп) надають послуги з експертної оцінки майна, майнових, немайнових прав, бізнесу та земельних ділянок на підставі Сертифікату №16814 / 14 виданого Фондом державного майна. Як правило, для замовника проведення експертної оцінки не є самою метою, а служить інструментом для проведення різних операцій з активами.

 

Операціями, при проведенні яких використовуються результати експертної оцінки є:

 1. Внесення до статутного фонду підприємства додаткових активів.
 2. Визначення вкладів у статутний капітал.
 3. Здійснення операцій купівлі, продажу та оренди майна.
 4. Визначення заставної вартості майна.
 5. Визначення вартості нематеріальних активів.
 6. Визначення вартості активів підприємства при укладанні договорів страхування.
 7. Визначення інвестиційної привабливості підприємства (бізнесу).
 8. Вирішення майнових спорів.
 9. Визначення величини збитку при настанні страхових випадків.
 10. Добровільна або примусова ліквідація підприємств.
 11. Визначенні вартості активів при передачі його в оренду, лізинг, довірче управління.
 12. Оцінка пакету акцій підприємства.
 13. Інше.

 

Відповідно до законодавства України, експертна оцінка є обов'язковою:

 1. При приватизації державних підприємств.
 2. При укладанні договорів оренди держвласності.
 3. Для визначення суми збитку при виникненні страхового випадку.
 4. При майновому внеску до статутного фонду підприємства що створюється.
 5. При здійсненні операцій із землею

 

Об'єктами оцінки можуть бути:

 1. Нерухомість
 2. Машини та механізми, обладнання та автотранспорт
 3. Підприємство (бізнес)
 4. Інтелектуальна власність
 5. Земельні ділянки

 

Оцінка нерухомості

Результати експертної оцінки нерухомості використовуються для визначення розмірів орендної плати при оренді державного майна, отримання кредиту під заставу, визначення страхової вартості об'єкта і матеріального збитку при виникненні страхового випадку, купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, визначення ринкової вартості нерухомості при купівлі-продажу.

 

Серед об'єктів нерухомості можна виділити наступні:

 1. житлові приміщення і будівлі;
 2. промислова нерухомість;
 3. торгові, адміністративні та офісні будівлі;
 4. складські приміщення;
 5. готелі;
 6. незавершене будівництво;
 7. споруди;
 8. інше нерухоме майно.

 

Оцінка машин, автотранспорту та обладнання

Оцінка даних активів необхідна при їх страхуванні, здачі в оренду, передачі в лізинг, оформленні в заставу, визначенні збитку при виникненні страхових випадків.

 

Серед об'єктів даної групи можна виділити наступні

 1. машини та обладнання різного призначення;
 2. транспортні засоби;
 3. інше рухоме майно.

 

Оцінка підприємства (бізнесу) (вартості діючого підприємства)

Як правило, оцінка даного об'єкта необхідна при визначенні ціни пакета акцій підприємства, його страхуванні, розробці та аналізі бізнес-планів, вирішенні майнових спорів співзасновників, визначенні інвестиційної привабливості об'єкта інвестування, ліквідації підприємства.

 

Оцінка інтелектуальної власності

Оцінка даного активу, як правило, є складовою частиною звіту про вартість підприємства в цілому. Іноді проводиться оцінка безпосередньо матеріальних активів (торгових марок, програмного забезпечення, нових технологій, авторських прав, ділової репутації та ін.) З метою визначення моральної шкоди, визначення збитку при настанні страхового випадку, при внесенні інтелектуальної власності до статутного фонду підприємства, переоцінці активів підприємства .

 

Оцінка земельних ділянок

Оцінка землі поліляється на нормативну та експертну. Нормативна оцінка застосовується при розрахунку податку на землю, визначенні орендної плати за використання землі, визначенні втрат лісових і сільськогосподарських земельних угідь. Експертна оцінка застосовується при проведенні цивільно-правових операцій із земельними ділянками.

Наша компанія має відповідний досвід проведення оцінки ринкової вартості матеріальних і нематеріальних активів: будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, пакетів акцій, авторських прав, підприємств (бізнесу) і земельних ділянок. Кваліфікація наших фахівців підтверджена відповідними сертифікатами ФДМУ та Держкомзему на право займатися оціночною діяльністю, з Фондом Державного Майна України укладено генеральну угоду категорій А, В, С, на право проведення оцінки державного майна. Результатом проведеної роботи є звіт, відповідний Затвердженим Європейським стандартам (ЕСО), рекомендаціям Українського товариства оцінювачів (УТО), Фонду державного майна України (ФДМУ) та Державного Комітету із земельних ресурсів України та чинному законодавству України.

Facebook

всi новини