Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2021 рік

Опубликовано: 11.07.2022

Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Податковий кодекс України граничним строком подання щорічної декларації визначає 1 травня року, що настає за звітним. Водночас, з огляду на введення воєнного стану та триваючу збройну агресію рф проти України, у багатьох платників була відсутня можливість підготувати та подати декларацію своєчасно.

27.05.2022 р. набрав чинності Закон № 2260-IX, згідно з яким платники податків, які не мали змоги подати щорічну податкову декларацію за 2021 рік до 1 травня 2022 року, звільняються від штрафних санкцій за несвоєчасне виконання своїх обов’язків за умови подачі декларації до 20 липня 2022 року.

Отже, строк для звітування про доходи, отримані в 2021 році, завершується вже за кілька тижнів.

Хто звільняється від обов’язку подання декларації?

 • платники податків, які отримували доходи лише від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого доходу.

Податковими агентами є роботодавці, банки, страхові компанії та інші юридичні особи або самозайняті особи. Якщо вони вже утримали податки з доходів громадян та сплатили їх, подавати декларацію не потрібно;

 • особи, які отримали від податкових агентів доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу (наприклад, державну та соціальну матеріальну допомогу, пенсію тощо);
 • платники, які здійснювали операції з продажу, міни чи дарування майна за умови сплати податків під час нотаріального посвідчення відповідних договорів;
 • особи, які отримали спадщину або майно в дарунок від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення.

Хто зобов’язаний подати декларацію за 2021 рік?

 • фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, аудитори, приватні нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі та ін.);
 • бенефіціари, учасники або контролери іноземних компаній, трастів, фондів у разі отримання в 2021 році доходів внаслідок ліквідації іноземних правових утворень у грошовій та/або іншій майновій формі (гривня, іноземні валюти, банківські метали, нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, права вимоги, предмети мистецтва та будь-яке інше рухоме чи нерухоме майно);
 • особи, що отримали доходи від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
 • особи, які здійснювали операції з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами);
 • особи, що отримали доходи з іноземних джерел (заробітна плата, дивіденди, винагорода за цивільно-правовими договорами тощо).

Звертаємо увагу, що навіть у разі використання звільнення від сплати ПДФО на підставі міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, резиденти України не звільняються від обов’язку сплати військового збору. Відтак, іноземні доходи мають бути задекларовані.

За відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми сплачених податків за кордоном (наприклад, довідки податкового органу про суму утриманого податку із заробітної плати в іноземній компанії), такий платник має можливість звернутися до податкової інспекції із заявою про перенесення строку подання декларації до 31 грудня 2022 року;

 • особи, що отримали доходи від операцій з відчуження майна;
 • особи, які отримали майно у спадок або дарунки у вигляді коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
 • при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом, зокрема від фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Форма, зміст та порядок подання декларації

Форма податкової декларації затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 (в редакції наказу від 17.12.2020 р. № 783).

Основні розділи декларації:

 • розділ II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Це основна частина декларації, яка містить відомості про доходи платника податку у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, доходи від операцій з нерухомим майном, інвестиційними активами, іноземні та інші доходи, що підлягають оподаткуванню.

 • розділ III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

У цьому розділі відображаються доходи підприємця від провадження діяльності за спрощеною системою оподаткування, доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню, та інші доходи відповідно до ст. 165 Податкового кодексу.

 • розділ V «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору»

Вказується загальна сума податкових зобов’язань з ПДФО, військового збору, в тому числі суми податкової знижки.

 • розділ VIII «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)»

Зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, транспортні засоби тощо).

Доповнення та додатки до декларації:

Якщо платник податку вважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, такий платник може подати разом з декларацією доповнення за довільною формою з поясненням мотивів його подання.

Для окремих платників подання доповнень є обов’язковим. Наприклад, бенефіціари ліквідованих іноземних компаній одночасно з податковою декларацією подають складену в довільній формі заяву про звільнення ліквідаційних доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи.

За необхідності подаються додатки до декларації (Ф1, Ф2, Ф3, ЄСВ 1, ЄСВ 2, ЄСВ 3).

Способи подання декларації:

 • особисто платником податку (його уповноваженим представником) до контролюючого органу за податковою адресою платника;
 • направлення поштою з рекомендованим повідомлення про вручення та описом вкладення листа;
 • в електронній формі за допомогою електронного кабінета платника податків.

Строк сплати задекларованих податкових зобов’язань

Сплатити суму податкових зобов’язань, зазначену у поданій декларації про майновий стан і доходи, необхідно до 1 серпня 2022 року.

Сплачувати ПДФО та військовий збір потрібно за наступними кодами платежів:

 • «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;
 • «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Як діяти у разі неможливості подання декларації і сплати податків у визначені строки?

Для тих платників податків, у яких відсутня можливість своєчасно виконати свої податкові обов’язки, законом передбачене звільнення від будь-яких штрафних санкцій за умови подання декларації та сплати податків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Водночас звертаємо увагу, що порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов’язків та перелік документів на підтвердження має затверджуватися Мінфіном. Наразі такий порядок не затверджений. Ймовірно, обставиною, яка дозволить й надалі відтерміновувати подання декларації, буде факт перебування платника податків на тимчасово окупованій території або території, де ведуться бойові дії.

В інших випадках несвоєчасне подання декларації та несплата задекларованих сум матимуть наслідком застосування фінансової та іншої відповідальності, передбаченої законом.

Наслідки невиконання/несвоєчасного виконання податкових обов’язків

1) Застосування штрафних санкцій

 • штраф 340 гривень за факт неподання або несвоєчасного подання декларації;
 • адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 9 НМДГ (51 – 153 гривень);
 • штраф у розмірі:

– 5% суми податкового боргу при затримці до 30 календарних днів включно;

– 10% суми боргу при затримці більше 30 календарних днів;

– 50% боргу в разі затримки більше 90 календарних днів;

 • пеня:

– при самостійному декларуванні: 100% річних облікової ставки НБУ на суму несплачених податків та нарахованих штрафів. Нарахування пені розпочинається після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання;

– при нарахуванні зобов’язань податковим органом: 120% річних облікової ставки НБУ, починаючи з першого дня прострочення.

2) У разі неподання декларації не застосовуються строки давності притягнення платника податків до фінансової відповідальності. Це означає, що при виявленні порушення податкова інспекція зможе нарахувати штрафні санкції в будь-який момент незалежно від того, скільки часу минуло з моменту порушення.

3) У випадку неподання декларації бенефіціарами ліквідованих іноземних компаній, трастів, фондів, такі платники втрачають можливість скористатися звільненням від сплати ПДФО з доходів у грошовій та/або іншій майновій формі, отриманих в результаті ліквідації іноземних правових утворень.

Тож кожен резидент України має зважити необхідність подання декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік з врахуванням граничного строку для декларування доходів без застосування будь-яких санкцій до 20 липня 2022 року.

Юристи та консультанти K.A.C. Group надають комплексну юридичну допомогу, яка включає:

 • збір, правовий аналіз та опрацювання документів, які підтверджують отримання платниками податків доходів у звітному році;
 • підготовку податкової декларації про майновий стан і доходи;
 • формування пакету документів, які подаються разом з декларацією;

подання декларації разом з доданими документами до податкової інспекції за місцем податкової адреси клієнта.

Будьте в курсе свежих новостей и событий!  Позвонить Отправить Email