Аудит і бухгалтерський облік

 

 • Маючи двадцятирічний досвід у сфері податкового консультування, ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта із залученням міжнародних бізнес-компаній. K.A.C. Група розробила пакет пропозицій для клієнтів, щоб їхня робота як в Україні, так і за кордоном була максимально комфортною.

Ми проводимо обов’язковий аудит для щорічного підтвердження фінансової звітності підприємств:

 • публічні акціонерні товариства;
 • фінансові небанківські установи (професійні учасники фондового ринку; кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії і т.д .);
 • емітенти цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів і т.д.);
 • підприємства, які становлять суспільний інтерес.

Ці учасники ринку зобов’язані не пізніше 30-го квітня кожного року оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Наша компанія проводить тематичний ініціативний аудит у найширшому спектрі.

Його основні об’єкти: повнота і достовірність податкової звітності, повнота відображення і достовірність господарських операцій, структура витрат підприємства, дебіторська і кредиторська заборгованість, валютні операції, розрахунки по заробітній платі, правильність ведення бухгалтерського обліку.

Такий аудит проводиться з ініціативи власників (акціонерів), керівництва підприємств з метою виявлення помилок в обліку і звітності, в результаті чого Замовник отримає розуміння про стан справ на підприємстві, це дасть можливість своєчасно виявити і усунути недоліки і створити резерви для підвищення ефективної роботи підприємства.

Крім класичного аудиту ми надаємо супутні аудиторські послуги:

Трансформація фінансової звітності.

Наші аудитори проводять трансформацію фінансової звітності, складеної відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку в звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів МСФО (IFRS, GGAP). Така звітність може бути представлена ??клієнтові, в тому числі, на англійській мові.

Контроль за трансферним ціноутворенням (ТЦО).

Підприємства, річний дохід яких перевищує 150 мільйонів гривень і обсяг контрольованих операцій перевищує 10 мільйонів гривень (по кожному контрагенту), якщо контрагенти відносяться до пов’язаних осіб, або відбуваються з юрисдикції з низьким рівнем податкового навантаження, то підприємства повинні щорічно складати Звіт про контрольовані операції по підсумками року і надавати його в Державну фіскальну службу України до 1 травня кожного року. Ми пропонуємо співпрацю в професійній підготовці нашими аудиторами:

– Звіту про контрольовані операції за попередній рік, додатків до нього (відомостей про особу, що приймає участь в контрольованих операціях, відомостей про контрольовані операції, інформації про пов’язаних осіб).

 • Пакета відповідної документації по ТЦО.
 • Консультаційну і роз’яснювальну роботу з співробітниками компаній з метою попередження включення господарських операцій під контроль ТЦО.
 • Коригування раніше поданого звіту. Його захист в суді.
 • Аудиторський висновок про відсутність необхідності складання та подання.

Аудит і податкова адвокатура

З 2019 року практично введена монополія адвокатів на представництво в судах всіх інстанцій. У тому числі і в судових провадженнях, пов’язаних з оскарженням дій податкових органів. Адвокати ж не завжди мають необхідну підготовку в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку. Перевага нашої компанії в тому, що в подібних процесах (перш за все в судових засіданнях) ми задіємо робочу групу в складі аудитора і адвоката. Така група апріорі має перевагу над представником податкового органу.

Аудитор не тільки може висловлювати свою професійну думку з питань, які стосуються предмета позову податкових органів, а й складати (за запитом відповідача – свого клієнта) аудиторські висновки. За рішенням суду такі висновки можуть долучатися до справи як доказ. У разі необхідності, у процесі ми можемо також задіяти нашого Судового експерта в галузі судової економічної експертизи.

Бухгалтерський облік і аутсорсинг

 Організація обліку

 Постановка (організація) бухгалтерського обліку на підприємстві нашими фахівцями включає в себе:

 • детальне вивчення специфіки діяльності підприємства в момент організації (консультація бухгалтера), аналіз належних до сплати податків, їх кількісну оцінку;
 • розробку основних принципів і методів ведення податкового обліку, бухгалтерський супровід, відображене в обліковій політиці підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • розробка пропозицій щодо оптимізації структури бухгалтерської служби на підприємстві, розробку регламентів діяльності працівників бухгалтерської служби;
 • розробку підсумкової Інструкції щодо документального оформлення всіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку відповідно до законодавства.

Бухгалтерські консультації

Професійні консультації з бухгалтерського обліку нашими аудиторами дозволяють в найкоротші терміни вирішити багато проблем і відповісти на багато питань, що виникають у клієнтів (в основному у їх бухгалтерів) в процесі фінансово-господарської діяльності. Як правило, вони стосуються правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку. Надання цих послуг може здійснюватися на постійній (абонементній) основі або одноразово.

Відновлення бухгалтерського обліку й звітності.

Мета повного або часткового (по ділянках) відновлення бухгалтерського обліку – приведення в порядок всіх документів підприємства відповідно до вимог законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства у минулі періоди часу, процедура відновлення бухгалтерського і податкового обліку може супроводжуватися подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності. Як правило, така робота проводиться нашими бухгалтерами, або аудиторами спільно з бухгалтером підприємства-клієнта на території його підприємства.

Бухгалтерський аутсорсинг.

Аутсорсинг бізнес-процесів – один із засобів бухгалтерського забезпечення діяльності підприємства, що передбачає винесення функцій, пов’язаних з організацією та веденням бухгалтерського обліку на підприємстві за межі компанії, передачу їх для виконання професійного бухгалтеру. Які переваги бухгалтерського аутсорсингу для клієнта:

 • Перш за все, це – гарантована надійність роботи з досвідченою аудиторською фірмою і застраховані ризики. А також можливість використовувати штат висококваліфікованих працівників бухгалтерського аутсорсингу на постійній основі в режимі он-лайн;
 • Економія на витратах взагалі і відсутність необхідності утримувати штат бухгалтерів, економія на їхню заробітну плату, і їх податки, економія офісних площ;
 • Можливість залучення, в разі необхідності, не тільки бухгалтерів аудиторської фірми, а й інших її співробітників: аудиторів, юристів, адвокатів, екпертів-оцінювачів, перекладачів.
Залиште заявку та отримайте консультацію від нашого експерта
Отримати консультацію
Отримати консультацію Заповніть поля форми, і ми звяжемося з вами найближчим часом

  Зателефонувати Відпривити Email