Аудит та бухгалтерський облік

Аудит та бухгалтерський облік

АФ «Київська Аудиторська Служба», на підставі реєстру Аудиторської Палати № 2128, надає повний комплект аудиторських послуг.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво № 0116) компанії надано право проводити аудит фінансових установ. Завдяки наявності Сертифіката (№ 0003174) CAP (Certified Accountant Practitioner) ми маємо можливість підготовки фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку чотирма мовами. Рішенням № 271/8 Аудиторська палата України підтвердила проходження контролю якості компанією. Професійні ризики АФ «Київська Аудиторська Служба» застраховані СК «Альфа Страхування».

 

Ми проводимо обов’язковий аудит для щорічного підтвердження фінансової звітності підприємств:

 • Публічних акціонерних товариств;
 • Фінансових небанківських установ (професійних учасників фондового ринку, кредитних союзів, ломбардів, страхових компаній тощо);
 • Емітентів цінних паперів;
 • Підприємств, які становлять суспільний інтерес.

 

Такі учасники ринку зобов’язані щороку не пізніше 30 квітня  оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

 

Наша компанія проводить тематичний ініціативний аудит у найширшому спектрі.

Його основні об’єкти:

 • повнота і достовірність податкової звітності;
 • повнота відображення і достовірність господарських операцій;
 • структура витрат підприємства, дебіторська і кредиторська заборгованість;
 • валютні операції;
 • розрахунки по заробітній платні;
 • правильність ведення бухгалтерського обліку.

Такий аудит проводиться з ініціативи власників (акціонерів), керівництва підприємств з метою виявлення помилок в обліку і звітності, в результаті чого Замовник отримає розуміння про стан справ на підприємстві. Це дасть можливість своєчасно виявити і усунути недоліки та створити резерви для підвищення ефективної роботи підприємства.

 

Крім класичного аудиту, ми надаємо супутні аудиторські послуги:

 

Трансформація фінансової звітності

Наші аудитори проводять трансформацію фінансової звітності, складеної відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку у звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів МСФО (IFRS). Така звітність може бути представлена клієнтові, у тому числі, англійською мовою.

 

Контроль за трансферним ціноутворенням (ТЦО)

Підприємства, річний дохід яких перевищує 150 мільйонів гривень та обсяг контрольованих операцій перевищує 10 мільйонів гривень (по кожному контрагенту), якщо їхні контрагенти відносяться до пов’язаних осіб або походять із юрисдикції з низьким рівнем податкового навантаження, повинні щорічно складати Звіт про контрольовані операції за підсумками року і подавати його в Державну фіскальну службу України до 1 травня кожного року. Ми пропонуємо співпрацю в професійній підготовці нашими аудиторами:

 • звіту про контрольовані операції за попередній рік, додатків до нього (відомостей про особу, що приймає участь в контрольованих операціях, відомостей про контрольовані операції, інформації про пов’язаних осіб);
 • пакету відповідної документації з ТЦО;
 • консультаційну та роз’яснювальну роботу зі співробітниками компаній з метою попередження включення господарських операцій під контроль ТЦО;
 • коригування раніше поданого звіту, його захист у суді;
 • аудиторський висновок про відсутність необхідності складання та подачі.

 

Аудит та податкова адвокатура

З 2019 року фактично введена монополія адвокатів на представництво у судах всіх інстанцій, у тому числі і в судових провадженнях, пов’язаних з оскарженням дій податкових органів. Адвокати ж не завжди мають необхідну підготовку в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку. Перевага нашої компанії в тому, що у подібних процесах (перш за все в судових засіданнях) ми задіюємо робочу групу у складі аудитора та адвоката. Така група апріорі має перевагу над представником податкового органу. Аудитор не тільки може виражати свою професійну думку з питань, що стосуються предмета позову податкових органів, а й складати (за запитом відповідача – свого клієнта) аудиторські висновки. За рішенням суду такі висновки можуть долучатися до справи у якості доказу. За необхідності, в процесі ми можемо також задіяти нашого судового експерта у галузі судової економічної експертизи.

 

Бухгалтерський облік і аутсорсинг. Організація обліку

Налаштування (організація) бухгалтерського обліку на підприємстві нашими фахівцями включає:

 • детальне вивчення специфіки діяльності підприємства в момент організації (консультація бухгалтера), аналіз податків, що має сплачувати підприємство, їх кількісну оцінку;
 • розробку основних принципів і методів ведення податкового обліку, бухгалтерський супровід, що відображається в обліковій політиці підприємства для цілей бухгалтерського та податкового обліку;
 • розробку пропозицій щодо оптимізації структури бухгалтерської служби на підприємстві, розробку регламентів діяльності працівників бухгалтерської служби;
 • розробку підсумкової інструкції щодо документального оформлення всіх сегментів бухгалтерського і податкового обліку відповідно до законодавства.

 

Бухгалтерські консультації

Професійні консультації з бухгалтерського обліку нашими аудиторами дозволяють в найкоротші терміни вирішити багато проблем і відповісти на багато питань, що виникають у клієнтів (переважно у їхніх бухгалтерів) в процесі фінансово-господарської діяльності. Як правило, вони стосуються правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку. Надання цих послуг може здійснюватися на постійній (абонентській) основі або разово.

 

Відновлення бухгалтерського обліку й звітності

Мета повного або часткового (ділянками) відновлення бухгалтерського обліку – приведення до ладу всіх документів підприємства у відповідність із вимогами законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства в минулі періоди часу, процедура відновлення бухгалтерського і податкового обліку може супроводжуватися подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності. Як правило, така робота проводиться нашими бухгалтерами або аудиторами спільно з бухгалтером підприємства-клієнта на території його підприємства.

 

Бухгалтерський аутсорсинг

Аутсорсинг бізнес-процесів – один із засобів бухгалтерського забезпечення діяльності підприємства, що передбачає винесення функцій, пов’язаних з організацією та веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, за межі компанії, передачу їх для виконання професійному бухгалтеру.

Переваги бухгалтерського аутсорсингу для клієнта:

 • перш за все, це гарантована надійність роботи з досвідченою аудиторською фірмою і застраховані ризики, а також можливість використовувати штат висококваліфікованих працівників бухгалтерського аутсорсингу на постійній основі в режимі он-лайн;
 • економія на витратах та відсутність необхідності утримувати штат бухгалтерів, економія на їхній заробітній платі, їхніх податках, економія офісних площ;
 • можливість залучення, в разі необхідності, не тільки бухгалтерів аудиторської фірми, а й інших її співробітників: аудиторів, юристів, адвокатів, експертів-оцінювачів, перекладачів.
Залиште заявку та отримайте консультацію від нашого експерта
Отримати консультацію
Отримати консультацію Заповніть поля форми, і ми звяжемося з вами найближчим часом

  Зателефонувати Відпривити Email