Зміни до Податкового кодексу України, що набирають чинності з 1 серпня

опубліковано: 17.07.2023

Нарешті, після довготривалої затримки, на веб-сайті парламенту опубліковано офіційний текст Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (законопроект 8401), підписаний Головою Верховної Ради України. Тож пропонуємо ознайомитися з ключовими положеннями прийнятого акту.

 

1. Скасовано зупинення перебігу строків

Конкретно з Податкового кодексу України виключено норму, згідно з якою на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

 

2. Доповнено винятки з оподаткування ПДФО

Встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

 

3. Скасування податкових пільг з 1 серпня

Визначено, що тільки до 1 серпня 2023 року діють наступні положення:

? фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок;

? платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми;

? відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, встановлюється у розмірі 2 відсотки доходу;

? податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, дорівнює календарному місяцю.

 

4. Визначено порядок повернення платника на систему оподаткування після перебування на 2-відсотковому єдиному податку

4.1. Загальні правила

Платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування (єдиний податок за ставкою 2 відсотки), з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.

 

4.2. Щодо ПДВ

? платники податків, у яких була призупинена реєстрація платником податку на додану вартість відповідно та яким з 1 серпня 2023 року автоматично відновлено права та обов’язки, встановлені положеннями Податкового кодексу України щодо сплати ПДВ, за товарами, необоротними активами, придбаними/виготовленими/ввезеними на митну територію України з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, які використані (поставлені, реалізовані) в період застосування особливостей оподаткування, зобов’язані не пізніше 31 жовтня 2023 року нарахувати податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу («компенсуючі» податкові зобов’язання).

? платники податків, у яких була призупинена реєстрація платником податку на додану вартість та яким з 1 серпня 2023 року автоматично відновлено права та обов’язки, встановлені положеннями Податкового кодексу України щодо сплати ПДВ, не пізніше 31 жовтня 2023 року включають до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, що були сплачені під час ввезення товарів, необоротних активів, під час застосування особливостей оподаткування.

 

4.3. Щодо єдиного податку

? платники податків, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, і до переходу на такі особливості були платниками єдиного податку, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку тієї групи єдиного податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи;

? дохід, отриманий у період застосування особливостей оподаткування, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Кодексу (визначення груп платників єдиного податку та встановлення критеріїв за розміром доходів);

? у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування.

 

5. Зміни, що стосуються податкових перевірок

5.1. Позапланові

Визначено, що документальні позапланові перевірки проводяться виключно на звернення платника податків та/або з підстав, визначених цим пунктом, зокрема:

? підпунктами 78.1.1 Податкового кодексу України (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги);

? 78.1.2 Податкового кодексу України (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням);

? документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

? інші визначені цим законом підстави.

Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечних умов.

 

5.2. Планові

Визначено, що з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

 

6. Щодо сплати штрафних санкцій, нарахованих за результатами планових перевірок

Визначено, що на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану штрафні (фінансові) санкції (штрафи) вважаються скасованими, а пеня не нараховується, у разі:

? сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок.

Сума такого сплаченого податкового зобов’язання не підлягає оскарженню.

Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email