Аналіз Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану

опубліковано: 13.04.2022

Забезпечення як цивільного населення, так і збройних сил продуктами харчування є надзвичайно важливим викликом для держави, що знаходяться в стані війни.  Задля поліпшення умов для виробництва сільськогосподарської продукції парламентом прийнято Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану (№ 7178 від 19.03.2022 р.). Проектом було доповнено розділ ХХ «Перехідних положень» Земельного кодексу України нормами, якими, зокрема, передбачаються такі особливості регулювання земельних відносин під час дії воєнного стану:

 

  1. Щодо поновлення договорів про права на земельні ділянки сільськогосподарського (далі також «с/г») призначення

1) вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту. Це стосується тих договорів, де строк користування земельними ділянками закінчився після введення воєнного стану. За формою власності це стосується земельних ділянок:

– державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду органами місцевого самоврядування;

– приватної власності.

 

  1. Надано право військовим адміністраціям передавати земельні ділянки с/г призначення в оренду

Районні військові адміністрації можуть передавати в оренду земельні ділянки шляхом укладення договору, якому притаманні такі ознаки:

– предмет – земельна ділянка для ведення товарного с/г виробництва;

– строк – до одного року;

– процедура – без проведення земельних торгів. Здійснюється державна реєстрація договору у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Реєстрація проводиться військовою адміністрацією одночасно з укладенням договору. При цьому право оренди земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не підлягає державній реєстрації.

– підписання – укладається лише в електронній формі, що засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря та орендодавця;

– припинення – припиняється зі спливом строку, на який його укладено, не може бути поновлено, продовжено, укаладено на новий строк. В цей же час припинення повноважень військової адміністрації,  яка передала в оренду земельну ділянку, не є підставою для припинення, зміни договору оренди земельної ділянки.

– яких ділянок стосується – за формою власності це можуть бути ділянки державної та комунальної власності (крім тих, що перебувають у постійному користуванні осіб, які не належать до державних, комунальних підприємств, установ, організацій), а також ділянки, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв);

– можлива передача ділянок підприємств – допускається передача в оренду військовими адміністраціями земельних ділянок с/г призначення, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій. Передача в оренду таких земельних ділянок здійснюється за письмовим погодженням керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації.

Законом встановлюються умови передачі ділянки, зокрема:

– розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

права орендаря обмежуються, зокрема: орендар земельної ділянки не має права на: компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки; поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря; передачу земельної ділянки в суборенду; встановлення земельного сервітуту; міну угідь земельної ділянки; будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд); закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень; переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу; відчуження,  передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою; поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою; використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі; зміну цільового призначення земельної ділянки;

– формування земельної ділянки здійснюється у спрощений порядок без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель розробляється за рішенням військової адміністрації та затверджується нею. Детально порядок формування земельної ділянки врегульовано законом.

  1. Заборона безоплатної передачі у приватну власність державних та комунальних земель

Безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення  документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації  забороняється.

  1. Земельні торги щодо с/г земель не проводяться

Земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок с/г призначення державної, комунальної власності не проводяться. Розпочаті і незавершені до набрання чинності законом торги вважаються скасованими.

  1. Право землекористувачів с/г землі державної та комунальної власності на передачу її в оренду

Землекористувачі, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності на праві постійного користування (крім державних, комунальних підприємств, установ, організацій), емфітевзису, можуть передавати такі земельні ділянки в оренду:

– строком до одного року;

– для використання за цільовим призначенням;

– у разі передачі постійним користувачем земельної ділянки в оренду право постійного користування зберігається;

– договір оренди укладається в електронній формі. Такий договір, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору оренди підлягають державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Порядок ведення такої книги визначається цим законом.

– право оренди земельної ділянки не підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації договору оренди землі.

– такий договір не може бути поновлений або укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено;

– обмеження прав орендаря аналогічні тим, що висвітлені в п. 2 цього матеріалу.

 

  1. Право орендарів, суборендарів земельних ділянок с/г призначення передавати належні їм права:

– яких ділянок це стосується – усіх форм власності;

– строк – до одного року;

– мета – для використання за цільовим призначенням;

– згода власника не вимагається, але він має бути повідомлений письмово про укладення договору;

– підстава – письмовий договір про передачу права землекористування між землекористувачем та особою, якій передається право користування земельною ділянкою, що укладається в електронній формі. Законом визначено його істотні умови;

– реєстрація – договір підлягає державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану;

– перехід права оренди, суборенди земельної ділянки за договором про передачу права землекористування – не підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Право оренди, суборенди вважається переданим з дня державної реєстрації договору.

– обмеження по строку – договір про передачу права землекористування не може бути поновлений або укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який він був укладений;

– обмеження прав нового орендаря (суборендаря) аналогічні тим, що висвітлені в п.2 цього матеріалу.

Законом визначено, що припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях не тягне за собою припинення дії, зміни договорів, про які йшлося вище, а саме: договорів оренди, суборенди земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, поновлених на один рік без волевиявлення сторін на підставі цього закону; договорів оренди, укладених районними військовими адміністраціями; договорів про передачу землекористувачами землі в оренду; договорів про передачу права оренди (суборенди).

У разі припинення воєнного стану повноваження військової адміністрації, якою укладено договір щодо земельної ділянки, переходять до органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою, без внесення змін до договору оренди.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email