Антимонопольний комітет: контроль за узгодженими діями та концентраціями в період воєнного стану

опубліковано: 19.04.2022

В умовах воєнного стану Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ, Комітет) продовжує здійснювати контроль за угодами, діями суб’єктів господарювання з метою запобігання монополізації, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції на товарних ринках.

30.03.2022 р. АМКУ надав рекомендаційні роз’яснення щодо порядку розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію та узгоджені дії в умовах воєнного стану, а також щодо штрафів за неотримання відповідного дозволу.

Так, концентрацією визнаються дії, в результаті яких у однієї або декількох пов’язаних фізичних або юридичних осіб виникає можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність інших суб’єктів господарювання, що може призвести до монопольного становища на ринку (перелік таких дій міститься в ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

У свою чергу, узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод або прийняття об’єднаннями юридичних та/або фізичних осіб рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб’єктів господарювання.

Перелік заборонених антиконкурентних узгоджених дій наведений у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» і включає дії, що стосуються встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів, розподілу ринків чи джерел постачання, спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо.

Комітет з метою усунення правової невизначеності щодо дотримання вимог конкурентного законодавства під час дії воєнного стану встановив, що учасники концентрації та/або узгоджених дій НЕ звільняються від обов’язку отримувати дозвіл АМКУ, якщо він вимагається відповідно до українського законодавства.

Разом з тим, рекомендаційні роз’яснення визначають спрощений порядок підготовки та подання заяв про надання дозволу АМКУ, передбачають особливий порядок їх розгляду, а також встановлюють нові підходи до застосування штрафних санкцій.

Основні положення:

1) Вимоги до складання заяв

У період дії воєнного стану Комітет дозволяє подавати скорочений перелік документів, що додаються до заяв про надання дозволу на концентрацію або узгоджені дії.

Мінімальний перелік відомостей та документів, які повинні бути подані в спрощеному порядку:

– опис змісту концентрації чи узгоджених дій;

– інформація про кінцевих бенефіціарних власників;

– дані про відсутність у структурі власності підсанкційних суб’єктів чи суб’єктів держави-агресора;

– схема відносин контролю учасників концентрації та/або узгоджених дій, схема зміни відносин контролю внаслідок концентрації, опис основних видів діяльності учасників;

– квитанція про сплату збору;

– довіреність для підтвердження повноважень заявників.

2) Порядок подання заяв

Учасникам концентрації та/або узгоджених дій надана можливість подати документи одним із таких способів:

– в письмовій формі за адресою листування АМКУ, яка є актуальною на момент направлення документів. Наразі це новий офіс Комітету за адресою: 79005, м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;

– в електронній формі на електронну пошту Комітету: amcu.in@ukr.net з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Заява та додані до неї документи мають бути подані щонайменше за 15 календарних днів до моменту вчинення концентрації або узгоджених дій.

3) Порядок розгляду заяв

Розгляд заяв учасників концентрації та/або узгоджених дій зупинено до скасування чи припинення воєнного стану з огляду на обмежений доступ до матеріалів та баз даних, відсутність доступу до державних реєстрів, необхідних для аналізу інформації, наведеної в заявах.

Водночас заявники мають впродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану доповнити заяву відсутніми документами або інформацією згідно з Положенням про концентрацію та Положенням про узгоджені дії, затвердженими розпорядженнями АМКУ, тобто подати повний список документів, що вимагається.

У разі подання доповнень протягом зазначеного строку, АМКУ поновлює розгляд заяви, яка надійшла у період дії воєнного стану, та розглядає її з урахуванням доповнень.

В іншому випадку, АМКУ поновлює розгляд заяви після закінчення тримісячного строку з дня завершення воєнного стану та розглядає її на підставі наявної інформації.

Разом з тим, звертаємо увагу, що за певних підстав така заява може бути залишена без руху або, за наявності недоліків (неподання інформації, подання інформації не в повному обсязі), на суб’єктів господарювання може бути накладено штраф у розмірі до 1% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

4) Відповідальність

У зв’язку з наявністю форс-мажорних обставин, Комітетом сформовано нові підходи до визначення розміру штрафних санкцій за порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, а саме:

– у разі здійснення концентрації без отримання дозволу за умови, що заяву про отримання такого дозволу було подано відповідно до правил, викладених у рекомендаційних роз’ясненнях, і така концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку – розмір штрафу не перевищуватиме 51 000 грн;

– у разі здійснення узгоджених дій без отримання дозволу за умови, що заяву про отримання такого дозволу було подано відповідно до правил, викладених у рекомендаційних роз’ясненнях, і відсутні підстави для заборони узгоджених дій – розмір штрафу не перевищуватиме 51 000 грн;

– у разі здійснення концентрації або узгоджених дій без отримання дозволу за відсутності підстав для заборони такої концентрації та/або узгоджених дій, якщо при цьому не було дотримано вимог щодо звернення до АМКУ для отримання дозволу – штраф встановлюється в розмірі до 340 000 грн;

– у разі здійснення концентрації або узгоджених дій без отримання дозволу, якщо кінцевим бенефіціарним власником (-ами) одного з учасників концентрації є російська федерація або громадяни російської федерації, які підтримали військову агресію проти України, або якщо АМКУ має обґрунтовані підозри, що метою концентрації є виведення активів з-під дії міжнародних санкцій – штраф визначається в максимальному розмірі, передбаченому законом (до 5% доходу групи суб’єктів господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік).

Зменшений розмір штрафів не застосовується, якщо:

– концентрація та/або узгоджені дії призводять до монополізації, обмеження конкуренції на українських ринках;

– концентрація заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»;

– заявники подали недостовірну інформацію до АМКУ.

Таким чином, аналіз вищезазначених рекомендаційних роз’яснень надає змогу зробити такі висновки:

А) Антимонопольним комітетом України було враховано складності зі збором інформації, складанням та поданням відповідних заяв до Комітету у зв’язку із наслідками бойових дій, що стало підставою для спрощення вимог до заяв учасників концентрації та/або узгоджених дій та порядку їх подання;

Б) Комітет взяв до уваги той факт, що, у зв’язку із очікуваними затримками з розглядом заяв, дозволи АМКУ можуть бути надані вже після вчинення суб’єктами господарювання заявлених узгоджених дій чи концентрацій. З огляду на це, Комітет суттєво знизив розмір штрафних санкцій за вчинення дій, які не мають негативного впливу на конкуренцію в Україні та щодо яких учасники звернулися за отриманням дозволу заздалегідь;

В) режим контролю за концентраціями та узгодженими діями залишається в силі, і для уникнення застосування будь-яких штрафних санкцій необхідно: 1) вчасно подати заяву про отримання дозволу АМКУ, за можливості – одразу з повним пакетом документів; 2) утриматися від здійснення заявлених дій до моменту отримання дозволу Комітету на їх здійснення.

Юристи та консультанти Адвокатської компанії «Прайм» будуть раді надати правову допомогу та проконсультувати з питань антимонопольного законодавства, а також надати всебічну юридичну підтримку.

Читайте далі:

Кредитування бізнесу під час війни

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email