Функціонування валютного та грошово-кредитного ринків в умовах воєнного стану

опубліковано: 19.04.2022

У період воєнного стану вкрай важливою є безперебійна робота банківської системи та налагоджене функціонування грошово-кредитного та валютного ринків.

04.04.2022 р. Правлінням Національного банку України було прийнято Постанову № 68, якою внесено зміни до Постанови від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

У Постанові переглянуто діючі обмеження на операції в іноземній валюті та одночасно передбачено певні послаблення в частині здійснення окремих операцій резидентів та нерезидентів, а саме:

1) Скорочено граничні строки розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності з 365 до 90 календарних днів.

Це правило стосується операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 05 квітня 2022 року.

Обмеження запроваджено з метою запобігання виведенню капіталу за кордон і недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів.

Водночас, граничні строки розрахунків не поширюються на операції з експорту, імпорту товарів (включаючи незавершені розрахунки за операціями), сума яких не перевищує 400 тисяч гривень в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції. При цьому не допускається дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Крім того, НБУ за поданням Кабміну має право встановлювати винятки та/або особливості застосування положень про граничні строки розрахунків в іноземній валюті для окремих товарів та галузей економіки.

Так, Постановою Правління НБУ від 14 травня 2019 року № 67 встановлено, що граничні строки розрахунків не поширюються, зокрема, на:

– товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг, укладених відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення»;

– товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я України зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються ДП «Медичні закупівлі України».

За порушення резидентами строку розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами Законом України «Про валюту і валютні операції» передбачена відповідальність, а саме нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором чи вартості недопоставленого товару.

2) Повернуто стандартні вимоги до банків щодо проведення належного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції їх клієнтів.

З 24 лютого 2022 року НБУ дозволив банкам здійснювати валютний нагляд у спрощеному вигляді – без проведення додаткового аналізу документів та інформації про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та інших відповідних заходів.

Водночас, з 04 квітня 2022 року спрощені вимоги до валютного нагляду будуть застосовуватися лише до окремих операцій, серед яких:

– операції резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

– операції резидентів із виконання зобов’язань, забезпечених державною гарантією;

– операції МФО;

– операції, сума яких не перевищує 400 тисяч гривень, та деякі інші.

Це пояснюється стійкістю банківської системи та необхідністю налаштовуватися на виклики воєнного часу.

3) Дозволено фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання, переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тисяч гривень (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Йдеться про купівлю таких товарів критичного імпорту, як бронежилети, каски, шоломи, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, військова та тактична форма і взуття, захисний одяг, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Як зазначає НБУ, вказане послаблення було введене з урахуванням численних запитів банків та волонтерів для сприяння підвищення обороноздатності України.

4) Дозволено здійснювати окремі видаткові операції юридичним особам – резидентам України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації або республіки білорусь.

Зокрема, таким юридичним особам надано можливість:

– здійснювати переказ коштів в Україні для здійснення соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (крім платежів у російських та білоруських рублях);

– продавати безготівкову іноземну валюту (крім російських та білоруських рублів);

– сплачувати банкам комісії та інші платежі за надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов’язань за кредитними договорами перед банками;

– переказувати кошти на інші власні поточні рахунки, відкриті в банках України (крім коштів у російських та білоруських рублях);

– здійснювати ряд виплат, пов’язаних зі страхуванням, зокрема страхові виплати шляхом оплати закладам охорони здоров’я вартості наданої допомоги, а також виплати страхового відшкодування шкоди життю, здоров’ю, майну потерпілих за договорами «автоцивілки» (із деякими обмеженнями);

– здійснювати переказ коштів на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ та/або на рахунки Кабміну, міністерств та інших державних органів України (крім платежів у російських та білоруських рублях).

Вищенаведені зміни набрали чинності з 04 квітня 2022 року після офіційного опублікування постанови Правління НБУ № 68 від 04.04.2022 р., з якою можна ознайомитися за посиланням: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/04042022_68.pdf?v=4.

Юристи та консультанти Адвокатської компанії «Прайм» будуть раді проконсультувати з питань, пов’язаних із змінами в законодавстві у зв’язку із введенням воєнного стану, а також надати всебічну юридичну підтримку.

Читайте далі:

Фінансовий моніторинг: Чи зможуть банки заморозити активи клієнтів у період дії воєнного стану

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email