Нові зміни щодо повернення довоєнного стану системи оподаткування

опубліковано: 13.03.2023

На своєму засіданні 20 лютого 2023 року комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в першому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану (№ 8401).

Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року. Виконання відповідних маяків Меморандуму дозволить відкрити шлях до повноцінної програми співпраці з Фондом (Upper-Credit Tranche), із залученням відповідного фінансування вже цього року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо припинення не пізніше 01 липня 2023 року дії:

? зупинення проведення документальних перевірок.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану законодавчо встановлена можливість проведення лише камеральних, фактичних перевірок та деяких видів документальних позапланових.

? можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу.

Передбачається встановити, що платники єдиного податку третьої групи, які використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з 1 липня 2023 року втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

? зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження, строків надання індивідуальних податкових консультацій, тощо);

Так, підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачається, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг:

– строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім: дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39-2, пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, сплати податків та зборів платниками податків;

– строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 цього Кодексу, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

– строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 цього Кодексу, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;

– строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статтями 59-60, 87-101 цього Кодексу, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 цього Кодексу;

– строків подання та розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, передбачених підпунктом 56.23.3 пункту 56.23 статті 56 цього Кодексу;

? норм щодо незастосування відповідальності (штрафних санкцій) за порушення вимог податкового законодавства; порушення правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ; порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Також законопроектом передбачено:

? скасування/не нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, нарахованих згідно податкового повідомлення-рішення, за умови сплати платником податків суми податкового зобов’язання (основного платежу), нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення. При цьому сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягає оскарженню;

? врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств «перехідних» операцій з відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств, з метою усунення подвійного оподаткування таких операцій цими податками;

? поновлення заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів;

? зміну визначення дати віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з постачання послуг нерезидентом на митній території України.

Згідно із запропонованою законопроектом редакцією п. 198.2 ст. 198 ПКУ датою віднесення сум податку для до податкового кредиту є для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України – дата подання податкової декларації з податку на додану вартість за попередній звітний (податковий) період, за якою отримувачем послуг нараховано податкові зобов’язання за такими операціями. У разі якщо за такою декларацією виникло позитивне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, до податкового кредиту відносяться суми податку за такими операціями лише після сплати (перерахування) до бюджету суми податку, визначеної у такій декларації.

Тобто замість дати складення податкової накладної за такими операціями, законопроектом передбачено дату подання/сплати за податковою декларацією з ПДВ, за якою нараховано податкові зобов’язання за такими операціями.

Щодо нових змін до процедури проведення перевірок, то вони передбачені у пп. 69.33 п. 69. підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. Так, документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

– доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;

– доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

– проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відсутності таких умов безпечного проведення перевірок, документальні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку із такою відсутністю умов їх безпечного проведення, можуть бути зупинені за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу до усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення оформлюється наказом, копія якого надсилається до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків копії такого наказу та інформації про дату та час його надіслання до електронного кабінету (відображення в електронному кабінеті). Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк. Водночас на період до завершення поновлених перевірок та/або завершення дії обставин, визначених у цьому підпункті, та/або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Сума податкового зобов’язання, сплаченого у порядку, передбаченому цим абзацом, не підлягає оскарженню.

Варто зазначити, що з великою ймовірністю даний законопроект буде прийнятий в першому та другому читанні Верховною Радою України, адже його прийняття є вимогою для подальшого фінансування України з боку МВФ. На жаль, навряд чи можна сказати, що даний законопроект несе хоча б якісь позитивні зміни для бізнесу.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email