Обов’язкова реєстрація всіх юридичних осіб в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі: ухвалено закон

опубліковано: 03.07.2023

29 червня парламентом було ухвалено в цілому законопроект №7574-д від 11.10.2022 р. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. Закон запроваджує обов’язок усіх юридичних осіб зареєструватися в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС).

На сайті парламенту доступний текст порівняльної таблиці законопроекту до другого читання. Пропонуємо детальніше розглянути зміни, що вносяться до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та деяких інших актів.

Визначено поняття «електронний кабінет»

Електронний кабінет – це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу.

Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Обов’язкова реєстрація в ЄСІТС

Обов’язкова реєстрація передбачена для:

– адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів;

– органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

інших юридичних осіб.

Інші особи, крім перелічених, реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Наслідки реєстрації в ЄСІТС

Зареєстрованій особі суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі (в тому числі надсилає судові рішення) шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Судова повістка надсилається до електронного кабінету відповідного учасника справи, а в разі його відсутності – разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур’єром за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.

Викладене означає, що документ, який з’явився в електронному кабінеті, буде вважатися врученим належним чином.

Способи подання документів до суду

Реєстрація в ЄСІТС не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Зареєстрована особа може (тобто не зобовязана – прим.) подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо інше не передбачено процесуальними кодексами.

Отже, наразі законодавець не позбавив вибору щодо способу подачі документів до суду – в паперовій чи електронній формі.

Наслідки невиконання обовязку з реєстрації електронного кабінету

Особі, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, суд:

– повертає заяву про забезпечення доказів;

– повертає заяву про забезпечення позову;

– відмовляє у видачі судового наказу;

– повертає заяву про скасування судового наказу;

– не враховує відзив такої особи. Суд має право вирішити справу за наявними матеріалами у разі, якщо відзив подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов’язку;

– повертає письмову заяву (клопотання, заперечення) без розгляду;

– залишає заяви по суті справи без руху, зокрема позовну заяву, апеляційну, касаційну скаргу до усунення недоліків (реєстрації в ЄСІТС). Якщо недоліки не усунуті, поданий документ повертається.

Важливо зазначити, що аналогічні процесуальні наслідки застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси особи, яка всупереч вимогам закону не зареєструвала електронний кабінет, у справі представляє адвокат.

Визначено дати, в які судові повістки та судові рішення вважаються врученими

Днем вручення судового рішення або судової повістки є:

1) день вручення судового рішення (повістки) під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення (повістки)  до електронного кабінету особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення (повістки)  чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Днем вручення судового рішення також є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення.

Запровадження електронних виконавчих документів

Суд видає виконавчі документи в паперовій або електронній формі. Оформлення і видача виконавчих документів здійснюються судом, який ухвалив відповідне рішення, в паперовій або електронній формі за допомогою ЄСІТС. Одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій та електронній формах не допускається.

Окрім цього, змінами до Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що  документи виконавчого провадження органам та особам, які мають електронні кабінети в ЄСІТС, яка забезпечує обмін документами, надсилаються виключно в електронній формі.

Прийнятий закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування, крім положень закону в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів в ЄСІТС, які вводяться в дію через сім місяців з дня опублікування закону.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email