Особливості фінансового моніторингу протягом дії воєнного стану

опубліковано: 19.04.2022

Ми продовжуємо інформувати вас про зміни, яких зазнала банківська система України під час війни. Розглянемо постанову правління НБУ від 08.04.2022 р. № 69 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60», якою передбачено такі зміни щодо фінансового моніторингу:

  1. Доповнено, що банки України не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у разі проведення фінансових операцій з унесення клієнтами коштів готівкою з метою їх зарахування на поточний рахунок клієнта ? фізичної особи в розмірі 400 тисяч гривень, якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей.
  2. Банкам України забороняється здійснювати видаткові операції(видавати кошти в готівковій формі, проводити їх переказ, інші видатковіоперації) за рахунками клієнтів ? фізичних осіб із коштами, зазначеними вище (внесені на рахунок в розмірі від 400 тисяч гривень), якщо не надано документів про їх походження, крім випадків переказу таких коштів на:

1) рахунки Збройних Сил України для надання допомоги Збройним Силам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України;

2) поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення;

3) рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

  1. Порядок дій банку при внесенні фізичною особою готівки:

А) банк, попередньо перед здійсненням клієнтом фінансової операції з
внесення коштів у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі 400 тисяч гривень і більше, повідомляє клієнта про обмеження видаткових операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу банку документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження;

Б) банк самостійно у своїх внутрішніх документах визначає випадки
обов’язкового встановлення джерел походження коштів, перелік необхідних
документів/відомостей
, що мають надаватися клієнтом для встановлення джерел їх походження;

В) банк зобов’язаний повідомити клієнта засобами, визначеними банком у
його внутрішніх документах, з обов’язковим забезпеченням доставки такого
повідомлення клієнту, про умови внесення готівкових коштів, зазначених вище, та обмеження на здійснення видаткових операцій;

Г) банк здійснює контроль за цільовим використанням коштів, зарахованих на поточний рахунок клієнта, шляхом встановлення ліміту на залишок коштів на рахунку, який відповідає сумі внесених на рахунок коштів;

Ґ) банк зменшує встановлений ліміт на залишок коштів на рахунку клієнта на суму переказу коштів на рахунки, зазначені в п. 2 цього матеріалу (рахунки для допомоги Збройним Силам України, рахунок Мінсоцполітики для благодійної допомоги, рахунки банків для придбання військових облігацій);

Д) визначені вище вимоги не застосовуються до випадків надання клієнтом на запит банку документів або відомостей, необхідних банку для встановлення джерел походження готівкових коштів, що вносяться клієнтом для проведення фінансової операції.

Таким чином, з огляду на коментовані вище положення, у разі внесення фізичною особою на свій поточний рахунок грошових коштів у сумі 400 тисяч гривень і більше та ненадання нею документів, що підтверджують джерело походження коштів, видаткові операції по таких рахунках обмежуються. Перерахувати внесені кошти можна лише на рахунки для надання допомоги Збройним Силам України, рахунок Мінсоцполітики для благодійної допомоги, рахунки банків для придбання військових облігацій.

Читайте далі:

Зміни до правил фінансового моніторингу на період воєнного стану

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email