Податкові та митні спори в умовах збройної агресії

опубліковано: 18.05.2022

Нещодавно суддя Верховного Суду Ігор Олендер представив доповідь на онлайн-практикумі «Податкові і митні спори: юридична доктрина та практика Верховного Суду». Суддею було зазначено, що збройна агресія РФ триває з 2014 року, і за цей час практика правозастосування вже стикнулася із багатьма податковими та митними спорами, пов’язаними з цим фактом.

У доповіді була представлена для аналізу низка рішень Верховного Суду, що стосуються податкового або митного законодавства та безпосередньо пов’язані із фактом збройної агресії РФ. Незважаючи на те, що на період воєнного стану парламентом було прийнято низку окремих правових норм для правового регулювання податкових та митних правовідносин, вже наявні висновки Верховного Суду по справах, пов’язаних з АТО, безсумнівно, можуть за аналогією використовуватися при вирішенні майбутніх податкових та митних спорів. Надалі пропонуємо огляд деяких з рішень Верховного Суду:

  1. Щодо штрафів за несвоєчасну сплату єдиного внеску постанова Верховного Суду від 06.11.2018 р.у справі №812/292/18

Фабула справи: Комунальна установа (місцезнаходження – Луганськ) звернулася суду з позовом до податкового органу, у якому просила скасувати рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Висновки Верховного Суду: з посиланням на норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зазначається, що факт перебування платників єдиного внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводилася антитерористична операція, є підставою для зупинення застосування до таких платників заходів впливу, стягнення і відповідальності за порушення. Подання сертифікату Торгово-промислової палати України як умови для звільнення від штрафу та/або пені за несвоєчасне та/або не в повному обсязі нарахування, обчислення чи сплату єдиного внеску є необґрунтованою вимогою з боку органу доходів та зборів.

Які норми діють на період воєнного стану: Згідно з п. 9 прим. 21, прим. 22 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою ст. 25 цього Закону, не застосовуються. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Отже, станом на сьогодні сам факт наявності воєнного стану є підставою для незастосування штрафних санкцій. Однак яким шляхом підуть контролюючі органи, чи будуть вони дотримуватися вимог закону і чи не доведеться оскаржувати їх рішення в суді – покаже час.

  1. Щодо штрафів за затримку реєстрації податкової накладної постанова Верховного Суду від 14.11.2018 р. у справі №805/365/17-а

Фабула справи: Товариство (місцезнаходження – Донецька обл.) звернулось до суду з позовом до податкового органу про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким було нараховано штраф за затримку реєстрації податкової накладної.

Висновки Верховного Суду: Згідно наданих позивачем копій документів видно, що усі виробничі потужності підприємства, якими здійснювався видобуток вугілля, залишились на території бойових дій у зоні АТО під впливом форс-мажорних обставин, що унеможливлює здійснення діяльності Товариства у нормальному безпечному режимі та перешкоджає отриманню прибутку. У зв’язку з перебуванням на території АТО, підприємство позбавлене можливості здійснювати нормальну господарську діяльність.

Окрім того, суди зазначили, що позивачем надано сертифікат (висновок) Торгово-промислової палати, яким Товариству засвідчено настання обставин непереборної сили з 14.04.2014 при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області щодо виконання законодавчих актів України, які стосуються справляння та сплати податків та обов’язкових платежів.

Таким чином, з посиланням на Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII, позивач є звільненим з 14 квітня 2014 року (дата початку АТО) від відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань.

Які норми діють на період воєнного стану: у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПК України відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

  1. Щодо анулювання реєстрації платником ПДВ – постанова Верховного Суду від 24.01.2019 р. у справі 805/221/16-а

Фабула справи: Товариство (місцезнаходження – Донецька обл.) звернулося до суду з оскарженням податкового повідомлення-рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, прийнятого на підставі того, що платник податку протягом 12 послідовних місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість.

Висновки Верховного Суду: з посиланням на норми Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено, що підставою для звільнення від відповідальності платника за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань є місцезнаходження останнього на території АТО та наявність у нього сертифікату Торгово-промислової палати України, що підтверджує обставини непереборної сили.

Позивач отримав сертифікат, що засвідчив форс-мажорні обставини у період АТО щодо своєчасності подання податкових декларацій Товариством з ПДВ, у тому числі за спірний у справі період.

Суд звернув увагу на положення підпункту 102.6.4. пункту 102.6 статті 102 Податкового кодексу України, якою визначено, що граничні строки, зокрема для подання податкової декларації, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. Товариство зверталося до контролюючого органу із заявою про продовження граничних строків подання податкової звітності.

Які норми діють на період воєнного стану: для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України). Станом на сьогодні відсутні роз’яснення з питання, чи зупиняється перебіг 12-місячного строку, протягом якого в разі не подання декларації з ПДВ приймається рішення про анулювання реєстрації. У зв’язку з цим, передбачити дії податкових органів в цьому випадку наразі неможливо, і потенційно вірогідне виникнення судових спорів з цього питання.

З огляду на ці норми, зупинення строків відбулося автоматично на підставі закону, тому подання окремо запиту в порядку п. 102.6, як це зазначено в рішенні Верховного Суду, не вимагається.

  1. Щодо сплати орендної плати за землю державної або комунальної власності – постанова Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі 805/4569/16-а

Фабула справи: Товариство (місцезнаходження – Донецька обл.) звернулося до суду з вимогами визнати протиправними та скасувати податкові вимоги, зобов’язати відповідача внести зміни до інтегрованих карток з земельного податку та орендної плати юридичних осіб шляхом виключення з них відомостей про наявність податкового боргу (недоїмки).

Висновки Верховного Суду: з посиланням на Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції № 1669-VII визначено, що платники земельного податку, які здійснювали діяльність на території проведення антитерористичної операції, звільняються від своїх обов’язків, зокрема щодо сплати орендної плати за землю державної або комунальної власності з 14 квітня 2014 року до 08 червня 2016 року.

Товариство скористалось своїм правом та подало до податкового органу уточнюючі розрахунки за 2016 рік, якими позивач зменшив податкові зобовязання за періоди січень, лютий, березень, квітень, травень та частину червня 2016 року та які прийняті відповідачем, але не відображені у інтегрованих картках Товариствa. Вищенаведене свідчить про дотримання Товариством вимог податкового законодавства при визначенні (уточненні) податкових зобов’язань.

Які норми діють на період воєнного стану: тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї)), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України (пп. 69.14 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Отже, підставою для звільнення від сплати орендної плати буде сам факт перебування земельної ділянки на визначеній території. Станом на сьогодні такого переліку, який би був затверджений саме Кабміном в цілях оподаткування, немає.

  1. Щодо штрафів за порушення термінів подання звітності – постанова Верховного Суду від 06.02.2018 р.  у справі № 812/275/17

Фабула справи: Товариство (місцезнаходження – Луганськ) звернулося до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення. В обґрунтування позовних вимог Товариство зазначило несвоєчасне подання податкової звітності з рентної плати за користування надрами у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин у вигляді проведення на території Луганської області антитерористичної операції, про що було повідомлено контролюючий орган та направлено заяву про продовження граничних термінів подання податкової звітності.

Висновки Верховного Суду: на підставі Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII визначено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Позивач неодноразово звертався до контролюючого органу із заявами про продовження граничних строків подання податкових розрахунків плати за користування надрами у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, із наданням відповідних сертифікатів.

Податковий орган, якому на момент прийняття оскарженого рішення було відомо про наявність у позивача вказаних сертифікатів (вони неодноразово надавалися позивачем до податкових органів), мав врахувати цю обставину при прийнятті оскарженого рішення. Тому податкове повідомлення-рішення визнано протиправним та скасовано. 

Які норми діють на період воєнного стану: у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Крім цього, відповідно до п. 102.9 ст. 102 ПК України, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Таким чином, з огляду на норми законодавства, платник податків не може бути притягнутий до відповідальності за несвоєчасне подання звітності протягом воєнного стану, при цьому отримання сертифікату Торгово-промислової палати України законодавством не вимагається.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email