Підписано Закон про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

опубліковано: 24.12.2021

19 грудня Президентом був підписаний закон № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (його основу склав законопроект № 5600). За заявою авторів, документ націлений на приведення податкових ставок у відповідність з інфляційними процесами в українській економіці. Законотворці очікують, що результатом роботи Закону стане поповнення держбюджету за рахунок більш справедливих та привабливих для платників умов оподаткування.
Закон вимагав досить тривалого розгляду: голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час представлення редакції до другого читання повідомив, що з моменту першого читання у липні до тексту було запропоновано 11,5 тис. поправок.
Що нового вводиться Законом № 1914-ІХ
1. «Мінімальне податкове зобов’язання» (МПО) — мінімально можлива ??сума податків для землекористувачів, яка не може бути меншою за 5% вартості землі.
2. «Власна сільськогосподарська продукція» (яка вирощується, вигодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції — власником, орендарем або користувачем сільськогосподарських земель). Вона оподатковується як доходи фізичних осіб (18%), якщо отриманий від продажу дохід перевищить 12 мінімальних зарплат.
3. «Екологічний податок» – податок на викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.
4. Продаж другого об’єкта нерухомості (який виділено окремо від першого продажу) оподатковується за ставкою податку на доходи фізичних осіб 5%. Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, оподатковується за ставкою 18%.
Оновлені положення за категоріями оподаткування
В частині індексації ставок податків:
— ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік збільшуються на 5%;
— ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та лісових ресурсів збільшуються на 14,5%;
— пропонується змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Статтею 3 Директиви 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої встановлено, що акцизний податок на цей напій визначається в залежності від фактичної міцності готової продукції, в той час як в Україні ставка акцизу визначена за 1 літр готової продукції. З урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік, запропонована ставка 5%;
В частині адміністрування податків і зборів:
— надається право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов’язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;
— встановлено тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи-боржника за кордон до повного погашення податкового боргу, якщо він перевищує 1 мільйон грн, а боржник не погасив заборгованість протягом 240 днів;
— закріплюється створення Реєстру таких керівників-боржників;
— надається право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, господарською діяльністю та операціями;
— на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб-боржників (наразі розкривається інформація лише щодо юридичних);
В частині податку на доходи фізичних осіб:
— запроваджується оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості (така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину);
— визначено порядок оподаткування виплат, отриманих від неюридичних осіб: трастів, фондів, партнерств тощо, які будуть оподатковуватись за ставкою 9%;
— ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок;
— до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування;
В частині податку на прибуток підприємств:
— встановлено коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами;
— вдосконалено механізм списання збитків великим платникам податку на прибуток: збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась, становитиме до 10% від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсязі;
— коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала збитки за минулий період;
— до 1 січня 2024 року податкове зобов’язання з податку на прибуток залежатиме від оплати відвантаженої електроенергії;
В частині податку на додану вартість:
— термін, наданий для реєстрації розрахунку коригування, що вноситься у податкові накладну, скорочено з 1095 календарних днів до 365 днів з дати складання накладної;
— встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;
— розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти;
— запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;
В частині акцизного податку:
— скасовано пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);
— звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини, прирівнення таких звітів до податкової декларації;
— перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплати 5-відсоткового акцизного податку на роздрібний продаж тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують продавці;
В частині екологічного податку:
— ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти до 2029 року буде збільшено у 8 разів (поступово);
— підвищення ставки податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/тонна до 30 грн/тонна;
— підвищення ставки податку за відходи для підприємств гірничої промисловості;
В частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
— єдиний підхід до класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини;
— диференціація ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації за індексом IODEX 62% FE CFR China. Чим вищою буде ринкова ціна руди, тим відповідно вище зростатиме ставка ренти, що стягується з неї;
В частині плати за землю:
— запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактично використовуються;
— скасування пільг з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
— скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь;
— для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення встановлюється мінімальне податкове зобов’язання з 1 гектара землі;
В частині єдиного податку:
— виключення з платників єдиного податку 4-ої групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці.
Закон набирає чинності 1 січня 2022 року. Його окремі норми вступлять в силу 22 грудня 2021 року, 1 березня 2022 року та 1 липня 2022 року.

Джерела:
Текст Законопроекту № 5600
Веб-сайт Президента України

Читайте далі:
Прийнято Закон про функціонування податкового режиму Дія Сіті
Зміни щодо РРО з 1 січня 2022 року

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email