Порядок отримання сертифіката Торгово-промислової палати щодо форс-мажорних обставин

опубліковано: 27.06.2022

Що таке сертифікат про форс-мажорні обставини?

 

Як відомо, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються Торгово-промисловою палатою України за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, за податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Згідно з п. 3.3. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – документ, складений за затвердженими Президією Торгово-промислової палати України відповідними формами, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом.

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), після його внесення до Реєстру сертифікатів і підготовки тексту, роздруковується на бланку ТПП України/регіональної ТПП, що проводить засвідчення форс-мажорних обставин, підписується уповноваженою особою ТПП України/регіональної ТПП, засвідчується печаткою та видається заявнику.

Пунктом 6.13. вищезазначеного Регламенту передбачається, що, за бажанням Заявника, зазначеним у заяві, cертифікат може бути видано додатково іноземною мовою (мовою договору, контракту, угоди). У такому випадку уповноважена особа складає cертифікат українською мовою, а також іноземною мовою, зазначеною заявником у заяві. Текст cертифіката іноземною мовою роздруковується на зворотній стороні складеного українською мовою cертифіката. Обидва тексти мають однакову юридичну силу; у разі розбіжностей у їх тлумаченні, переважну силу має текст, викладений українською мовою.

 

Куди необхідно звертатися за отриманням сертифіката?

 

Відповідно до ст. 14? Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», саме Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати можуть засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видавати сертифікат про такі обставини.

За цим посиланням можна отримати інформацію щодо відповідних регіональних торгово-промислових палат: https://ucci.org.ua/rieghionalnitpp.

 

Перелік необхідних документів

 

З метою засвідчення форс-мажорних обставин суб’єкту господарювання чи фізичній особі необхідно подати відповідну заяву з числа наступних:

? Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями (Додаток № 1 до Регламенту);

? Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (Додаток № 2 до Регламенту);

? Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту);

? Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання обов’язків (зобов’язань) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України (Додаток № 4 до Регламенту).

Відповідним додатком до Регламенту встановлюється свій перелік необхідних документів, які подаються разом із заповненою заявою. Завантажити зразок відповідної заяви з необхідним переліком документів можна за цим посиланням: https://ucci.org.ua/zaiaviprozasvidchienniaforsmazhornikhobstavin.

Заява за встановленою формою про засвідчення форс-мажорних обставин подається до ТПП України або до регіональної ТПП за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або, за його дорученням, довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або, за її дорученням, довіреною особою.

 

Строк видачі сертифіката

 

Відповідно до п. 6.7. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), заява підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів:

протягом семи робочих днів – з дня звернення субєкта господарської діяльності;

протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи.

Вартість

Згідно з п. 7.2. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), відповідно до затверджених тарифів замовник здійснює оплату послуг, пов’язаних із:

? розглядом заяви і наданих документів;

? засвідченням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та видачею cертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Суб’єкти малого підприємництва, відповідно до ст. 14? Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», мають право отримати сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) безкоштовно, сплачуючи тільки за розгляд заяви і наданих документів.

За бажанням заявника, надання послуг здійснюється у звичайному або терміновому режимі, а саме:

? терміново – вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнта «2»;

? іноземною мовою – застосовується коефіцієнт «3»;

? іноземною мовою (терміново) – застосовується коефіцієнт «5».

Відповідні тарифи ТПП України на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджені Наказом Президента ТПП України від 20.12.2021 № 26, які діють з 01.01.2022, можна переглянути за наступним посиланням: https://ucci.org.ua/media/filemanager/docs/lawtarifs-2022.pdf.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email