Ухвалено проект Закону «Про публічні електронні реєстри»

опубліковано: 06.12.2021

18 листопада Верховна Рада ухвалила Закон (проект № 2110) «Про публічні електронні реєстри», який має на меті вдосконалення функіонування державних реєстрів в Україні.

Відповідно до пояснення Міністерства цифрової трансформації, в Україні на сьогодні функціонує понад 350 державних реєстрів, однак відсутні єдині правила для їх створення та роботи. В одних реєстрах інформація дублюється, в той час як в інших вона давно не оновлюється. Деякі реєстри навіть існують у форматі таблиць Excel чи документів Google Docs. Отже, захищеність даних зазнає великих ризиків.

Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері публічних електронних реєстрів при їх створенні, веденні, взаємодії, адмініструванні, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також при використанні реєстрової інформації, здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, наданні адміністративних послуг.

Принципи ведення та використання реєстрів 

? єдність методології створення, ведення, адміністрування, реєстрації, взаємодії та ліквідації реєстрів;

? обов’язковість реєстрації об’єктів реєстрації у їх відповідних реєстрах та внесення інформації (змін до неї) про зареєстровані об’єкти;

? одноразовість реєстрації та неприпустимість дублювання реєстрової інформації одних реєстрів у інших реєстрах;

? безперервність внесення до реєстрів інформації про їх об’єкти, що змінюється;

? гарантування державою та держателями реєстрів об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності реєстрової інформації;

? відкритість, безоплатність та доступність усіх реєстрових даних, що входять до складу базових наборів реєстрових даних;

? використання у реєстрах персональних даних осіб виключно у випадках та для цілей, для яких правоволодільці надали свою згоду, крім випадків, передбачених законом;

? фіксація у реєстрах всіх дій будь-яких осіб з реєстровою інформацією та реєстровими даними.

Хто та як може звертатись до реєстрів

Користування реєстровою інформацією здійснюється у порядку загального доступу, спеціального доступу та електронної інформаційної взаємодії між реєстрами.

Широкому загалу користувачів гарантується вільний, безоплатний, необмежений у часі доступ до базових реєстрових даних з можливостями самостійного перегляду, копіювання і збереження інформації за допомогою основних програмно-апаратних засобів через офіційні інтернет-ресурси держателів реєстрів та єдиний державний веб-портал відкритих даних.

До користувачів реєстровою інформацією у порядку спеціального доступу відносяться:

? органи державної влади та місцевого самоврядування України – якщо інформація не може бути отримана у порядку електронної інформаційної взаємодії між реєстрами;

? саморегулівні організації, банки, нотаріуси, акредитовані суб’єкти, ліцензіати, сертифіковані особи – для цілей та у випадках, встановлених законом;

? фізичні та юридичні особи – щодо спеціальних наборів реєстрових даних, які можуть надаватися за плату;

? інші країни, міжнародні організації – у випадках та обсязі відповідно до міжнародних зобов’язань України;

? правоволодільці – щодо реєстрової інформації про себе, майно, майнові та немайнові права, спеціальні статуси тощо.

Нові поняття у Законі

Законопроект передбачає створення на базі Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів Реєстру публічних електронних реєстрів (скорочено – «Реєстр реєстрів»). Створювачами Реєстру реєстрів є держателі реєстрів.

Крім того, Закон запроваджує поняття адміністраторів та технічних адміністраторів держреєстрів, які здійснюватимуть діяльність зі створення та супроводу програмного забезпечення реєстрів та нестимуть відповідальність за їхнє за технічне і технологічне забезпечення, а також захист реєстрової інформації.

Про систему «Трембіта»

Взаємодію та зв’язок реєстрів забезпечуватиме «Трембіта» ? система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що дозволяє здійснювати безпечний взаємообмін інформацією органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання шляхом надсилання та отримання електронних повідомлень. Технічну основу становить естонська платформа обміну даними X-ROAD.

Характеристики «Трембіти»:

? Децентралізованість. Це розподілена система, що не передбачає централізації даних і зміни їх власника.

? Одержання доступу до державних реєстрів різними установами відповідно до заданих повноважень, що підвищує якість надання електронних публічних послуг громадянам та бізнесу.

? Використання єдиного набору правил та форматів для більш ефективного користування.

? Стійкість до відмов завдяки децентралізованості компонентів, які встановлюють учасники, та обміну даними безпосередньо між ними, без проміжних вузлів.

? Високий рівень безпеки завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються.

 

Джерела:

Сайт Верховної Ради України

Сайт Міністерства цифрової трансформації України

Сайт Державного центру інформаційних ресурсів України

 

Читайте далі:

Верховна Рада розглядає закон про електронне подання інформації щодо бенефіціарів юридичних осіб

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email