Регламент ЄС про іноземні субсидії набув чинності

опубліковано: 23.08.2023

10 липня Європейська Комісія прийняла Регламент про іноземні субсидії («РІС»), який почав застосовуватися з 12 липня. Ці правила пропонують способи звітування та усунення спотворень, спричинених іноземними внесками, що виплачуються компаніям ЄС. Це дозволить контролювати торговельні та інвестиційні операції, водночас забезпечуючи рівні можливості для всіх компаній, що працюють на Єдиному ринку.

Сфера використання

РІС застосовується до всіх видів економічної діяльності в ЄС: концентрацій (злиття та поглинання), процедур державних закупівель та інших ситуацій на ринку. Нові правила дають Комісії повноваження розслідувати фінансові внески, надані країнами, що не входять до ЄС, компаніям, які займаються економічною діяльністю в ЄС, і оцінювати їхні спотворюючі наслідки, якщо такі виникають.

РІС складається з трьох основних пунктів:

? зобов’язання для компаній повідомляти Комісію про концентрацію, яка включає фінансовий внесок від уряду, що не входить до ЄС;

? зобов’язання компаній повідомляти Комісію про участь у процедурах державних закупівель;

? в інших випадках – можливість для Комісії розпочинати службові розслідування за власною ініціативою (ex-officio), якщо вона підозрює, що можуть бути задіяні спотворюючі іноземні субсидії.

Підзвітні сторони та інформація

РІС встановлює обов’язок компаній повідомляти про:

? іноземні фінансові внески в концентрації, в яких придбана компанія, одна зі сторін злиття або спільне підприємство засновані та генерують оборот в ЄС щонайменше 500 мільйонів євро, і в яких сторонам угоди було надано об’єднані сукупні іноземні фінансові внески на суму щонайменше 50 мільйонів євро за останні 3 роки;

? іноземні фінансові внески в процедурах державних закупівель, в яких орієнтовна вартість угоди становить щонайменше 250 мільйонів євро, а тендерна пропозиція передбачає загальний сукупний іноземний фінансовий внесок у розмірі щонайменше 4 мільйонів євро на країну за останні 3 роки.

Стосовно концентрацій, компанії повинні звітувати:

? для іноземних фінансових внесків, які, за визначенням РІС, мають найбільшу ймовірність спотворити внутрішній ринок, – інформацію про всі фінансові внески на окрему суму щонайменше 1 мільйон євро, надані сторонам угоди за останні 3 роки;

? для всіх інших іноземних фінансових внесків – огляд фінансових внесків, наданих підзвітним сторонам протягом останніх 3 років на суму щонайменше 1 мільйон євро та лише стосовно тих країн, які надали сторонам транзакції щонайменше 45 мільйонів євро за 3 роки до концентрації, з урахуванням ряду винятків.

Стосовно процедур державних закупівель, компанії повинні звітувати:

? для іноземних фінансових внесків – інформацію про всі фінансові внески на суму щонайменше 1 мільйон євро, індивідуально надані підзвітній стороні протягом трьох років до моменту звітування;

? для всіх інших іноземних фінансових внесків – огляд фінансових внесків, наданих підзвітній стороні на суму щонайменше 1 мільйон євро та лише стосовно тих країн, які надали кожній підзвітній стороні щонайменше 4 мільйони євро на країну протягом 3 років до моменту звітування.

Форми звітності

a) Підзвітна сторона(-и) має(-ють) надати Комісії повідомлення про запропоновану концентрацію із залученням іноземних фінансових внесків за допомогою форми FS-CO. Цей документ містить основні дані та підтверджуючу документацію про сторони, транзакцію, іноземні фінансові внески, отримані сторонами, а також інформацію, необхідну для оцінки можливих наслідків іноземних фінансових внесків (чи можуть вони спотворити внутрішній ринок).

b) Форма FS-PP містить інформацію, яку має(-ють) надати підзвітна сторона(и) під час звітування про публічні закупівлі. Вона включає: стислий опис процедури державних закупівель, інформацію про підзвітні сторони та іноземні фінансові внески, інформацію про можливі позитивні наслідки іноземних внесків, перелік підтверджуючих документів і підписану заяву про те, що надана інформація є правдивою, правильною та повною.

Заходи боротьби зі спотворюючими впливами

Якщо Комісія встановить, що фінансовий внесок є спотворюючим за своєю природою, або якщо підзвітна сторона не виконує вимоги щодо звітування, Комісія може застосувати заходи для усунення наслідків спотворення:

? вимагати від компанії повернути субсидію;

? вимагати від компанії відмовитися від певних активів;

? зменшити потужність або присутність компанії на ринку;

? вимагати від компанії утримуватися від певних інвестицій;

? накладати штрафи або пені.

Наступні кроки

З 12 липня 2023 року Комісія зможе розпочати розслідування ex-officio. Зобов’язання щодо звітування для компаній почне діяти з 12 жовтня 2023 року.

Комісія також опублікує вказівки щодо РІС протягом трьох років після набрання ним чинності, включаючи критерії для визначення спотворення єдиного ринку, тест збалансування та умови для запиту про спеціальне звітування.

 

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2023/1441 від 10 липня 2023 року про іноземні субсидії, що спотворюють внутрішній ринок 

Прес-реліз Європейської комісії 

Запитання та відповіді щодо Імплементаційного регламенту 

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email