Режим надзвичайної ситуації vs. Режим надзвичайного стану. Які відмінності?

опубліковано: 26.03.2020

У зв’язку з запровадженням Кабінетом Міністрів України режиму надзвичайної ситуації на всій території України, у більшості громадян виникло доречне питання – «А що собою являє режим надзвичайної ситуації та які наслідки матиме його введення для кожного з нас?». Гострішим це питання роблять ряд ЗМІ, які навмисно, з метою привернення уваги, «плутають» в заголовках статей надзвичайну «ситуацію» та надзвичайний «стан» .

Що ж, спробуємо розібратися в даному питання задля уникнення подальших хвилювань та маніпуляцій з боку певних засобів масової дезінформації.

У відповідності до Кодексу цивільного захисту України, режим надзвичайної ситуації – обстановка на окремій території, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Режим надзвичайної ситуації передбачає мобілізацію зусиль держави щодо:

 • здійснення оповіщення населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
 • здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
 • організації робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
 • організації та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
 • організації і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
 • здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації.

Даний режим не передбачає обмежень прав та свобод людини і громадянина!

В свою чергу, режим надзвичайного стану більш детально регламентований Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», згідно з яким надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Зазначеним законом передбачено перелік можливих заходів на час введення надзвичайного стану (але не виключно):

 • встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
 • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
 • заборона проведення масових заходів (в т.ч. страйків), крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
 • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб;
 • запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;
 • мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;
 • зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;
 • усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов’язків зазначених керівників на інших осіб.

Таким чином, введений Кабінетом Міністрів України режим надзвичайної ситуації лише встановлює заходи щодо відвернення небезпеки та захисту населення від негативних наслідків, та не передбачає можливість обмеження прав та свобод людини і громадянина.

 

Станіслав Гоза, юрист АК “Прайм”

Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email