У Податковому кодексі встановлено норми стосовно електронних резидентів-іноземців

опубліковано: 18.04.2023

З 1 квітня набрав чинності Закон № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», яким вносяться зміни до Податкового кодексу України в галузі держреєстрації вищезазначених осіб електронними засобами.

Нові поняття

Електронний резидент (е-резидент) – іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація про якого внесена до інформаційної системи «Е-резидент».

 «Е-резидент» – інформаційна система, що є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про е-резидента.

Іноземець має право набути статус е-резидента після подання ним через інформаційну систему «Е-резидент» заяви про набуття статусу е-резидента та його ідентифікації.

Не можуть бути е-резидентами:

– громадяни України;

– іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України;

– особи без громадянства;

– особи, які отримують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);

– особи, які є громадянами (підданими), резидентами або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).

Реєстрація е-резидентів

Для державної реєстрації як фізичної особи – підприємця е-резидент подає заяву в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг; заява підписується кваліфікованим електронним підписом. Документом, що посвідчує особу електронного резидента, є паспортний документ для виїзду за кордон.

В заяві заявник може зазначити опцію реєстрації такої особи платником податку на додану вартість та/або за спрощеною системою оподаткування.

Реєстрація е-резидентів платниками єдиного податку третьої групи здійснюється контролюючим органом протягом двох робочих днів з дати отримання від державного реєстратора відомостей про реєстрацію е-резидента.

Оподаткування е-резидентів

Оподаткування е-резидентів здійснюється за ставками, викладеними у статті 293 Податкового кодексу.

Відповідно до статті 253.9 платники єдиного податку третьої групи – е-резиденти сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Для платника єдиного податку третьої групи – е-резидента податковим агентом є банк, в якому е-резиденту відкрито поточний рахунок.

 

Закон № 2654-IX

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email