Ухвалені зміни до митного законодавства за проектом закону № 7190

опубліковано: 31.03.2022

24 березня 2022 року парламентом прийнято проект Закону України № 7190 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». Законом вноситься низка змін до Митного кодексу України, зокрема:

 1. Звільняються від сплати ввізного мита: 
 • товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Звільнення від оподаткування ввізним митом не поширюється на товари, які мають походження з держави, визнаної агресором або окупантом, або які ввозяться з такої держави та (або) з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Ці положення діють тимчасово, на період з моменту набрання чинності цим законом, але не раніше 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України.

 

 1. Митне оформлення товарів, що ввозяться платниками єдиного податку 1,2,3 груп (крім тих, що обрали ставку 3% та сплату ПДВ):
 • митне оформлення таких товарів під час ввезення (пересилання) підприємствами, їх декларування для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів відповідно до ч.3 ст. 259 Митного кодексу України.
 • митне оформлення товарів, зазначених вище, завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж одна робоча година з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з Митним кодексом України товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює;
 • плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.

Ці положення діють тимчасово, на період з моменту набрання чинності цим законом, але не раніше 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України.

 

 1. Зняття обмежень щодо переміщення товарів:

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 197 Митного кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, визначає коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження. На порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» розміщений лист ДМС від 30.01.2020 № 123/16-03-01 з переліком таких обмежень. 

Законом №7190 визначено, що пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети товарів, які за кодом згідно з УКТ ЗЕД та описом можуть належати, але за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями не належать до: культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до ввезення та застосування на території України; товарів військового призначення чи товарів подвійного використання; небезпечних відходів; агрохімікатів та пестицидів, що підлягають державній реєстрації; об’єктів, торгівля якими підпадає під регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення; генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням генетично модифікованих організмів; таких, що містять озоноруйнівні речовини, здійснюються митними органами на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про незастосування до таких товарів, встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень.

 

 1. Щодо перевірок, строків та митних формальностей:
 • документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються);
 • зупиняється перебіг строків:  на звернення митного органу із запитом про проведення перевірки документів про походження товару чи надання додаткових відомостей; на збереження органами, які видали сертифікат про походження товару з України, його копії та інших документів, на підставі яких засвідчено походження цього товару з України;  встановлені статтею про коригування митної вартості товарів; строк зберігання товарів у митному режимі митного складу; строк тимчасового зберігання товарів; строк зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами; строк зберігання документів, відомості про які зазначені в митній декларації; строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим тощо;
 • митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть приймати рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених Митним кодексом України, крім тих, перебіг яких зупинено (розкривається у попередньому пункті);
 • продовження строку реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється в автоматичному режимі.

Ці положення діють тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email