Вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів: що передбачено законом

опубліковано: 13.04.2022

Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» № 2116-IX від 03.03.2022 р. визначаються підстави та порядок примусового вилучення майна, необхідність якого викликана, як зазначено в преамбулі до Закону, повномасштабною агресивною війною, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України.

Законом передбачено такі положення:

 1. На які правовідносини поширюється закон

Закон поширюється на правові відносини, що складаються в процесі примусового вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та об’єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна.

 1. Які об’єкти можуть бути вилучені примусово

Може вилучатися рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

 1. У кого може вилучатися майно

01 квітня парламентом було прийнято закон щодо уточнення переліку осіб, майно яких може бути вилучено (проект № 7169 від 15.03.2022 р.), а саме:

 1. фізичні особи – громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв’язок з Російською Федерацією, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю;
 2. юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України:
 • засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація; та/або
 • у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; чи
 • у яких юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація, мають частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Додатково зазначається, що до резидентів, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України або суду, можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які:

публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування. Чинна на даний момент редакція Закону передбачає можливість примусового вилучення тільки майна юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов’язані з РФ.

 1. Принцип безоплатності вилучення

Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

 1. Процедура вилучення майна
 • проект рішення вноситься Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони;
 • рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України;
 • не пізніше як у шестимісячний строк після скасування чи завершення воєнного стану в Україні указ Президента України, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, підлягає затвердженню Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.
 1. Статус вилучених об’єктів
 • об’єкти переходять у власність держави;

щодо майна, право власності на яке підлягає державній реєстрації, реєстрація такого права здійснюється державою в особі Кабінету Міністрів України за поданням Кабінету Міністрів України виключно на підставі указу Президента України, яким вводиться в дію рішення РНБО.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email