З 1 липня вступають в силу нові вимоги до перевірки фінансових рахунків

опубліковано: 17.05.2023

З 1 липня 2023 року відповідно до нових правил, введених в дію Законом № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», фінансові установи України застосовуватимуть заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними в рамках процедури автоматичного обміну фінансовою інформацією.

Нагадуємо, що Стандарт CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між юрисдикціями, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. ДПС приєдналась до Багатосторонньої угоди в 2022 році.

Поняття «комплексна належна перевірка» та «контролююча особа»

Відповідно до статті 39 згаданого Закону, заходами належної комплексної перевірки для цілей Угоди заходи, визначені у Додатку 1 до Угоди FATCA, та для цілей Багатосторонньої угоди CRS – заходи, визначені у розділах II-VII Загального стандарту звітності CRS.

Для проведення належної перевірки Угода та Стандарт також встановлюють терміни «власник рахунку» та «контролююча особа» («контролюючі особи»). Для встановлення контролюючої особи контрольна частка участі в юридичній особі визначається відповідно до міри (рівня, ступеня, частки) здійснення вирішального впливу (контролю), встановленого Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Звіт про підзвітні рахунки

Якщо рахунок є підзвітним (підлягає обміну), фінансова установа зобов’язана включити відомості про рахунок до звіту про підзвітні рахунки та подати цей звіт до Державної податкової служби.

Вимога звітувати застосовується до таких типів організацій, визначених розділом VIII Загального стандарту звітності CRS:

– депозитарна установа (банки, кредитні спілки та ін.);

– кастодіальна установа (депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, номінальні утримувачі); 

– інвестиційна компанія (інвестиційні фірми, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами та ін.);

– визначена страхова компанія (страховики, недержавні пенсійні фонди).

Які інформацію власник рахунку має подати фінансовому агенту?

У випадках, визначених Угодою FATCA та/або Стандартом CRS, фінансові агенти повинні вимагати, а власники рахунків зобов’язані надавати фінансовим агентам:

1) документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Додатка 1 до Угоди FATCA;

2) документ самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави (території), резидентом якої є власник рахунку та/або контролююча особа;

3) іншу інформацію та/або документи, що запитуються фінансовим агентом.

Як визначається податкове резидентство за результатами належної перевірки?

Якщо під час застосування заходів належної комплексної перевірки фінансовий агент має підстави вважати, що особа одночасно є резидентом України та щонайменше однієї іншої юрисдикції, для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS така особа вважається резидентом відповідної іншої юрисдикції. 

Якщо у статусі податкового резидентства або контролюючої особи відбулися зміни, власники рахунків зобов’язані повідомити фінансовому агенту про них протягом 30 календарних днів.

Якщо під час або після проведення належної комплексної перевірки фінансовий агент дізнається або він має підстави вважати, що рахунок належить до підзвітних, але інформація (самостійна оцінка), подана власником рахунку, вказує на протилежне, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунку запит з вимогою про надання пояснень, які власник має надати протягом 30 днів.

Ненадання інформації про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів є підставою для відмови фінансового агента у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або в подальшому наданні послуг, аж до розірвання договірних відносин з власником рахунку.

 

Закон № 2970-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2970-20#Text 

Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (українською)
https://mof.gov.ua/storage/files/

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) (українською)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_005-17#Text 

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email