Заборони та обмеження для компаній, введені внаслідок збройної агресії РФ

опубліковано: 18.05.2022

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України урядом було прийнято постанову «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» № 187 від 03.03.2022 р. (зі змінами і доповненнями). Цією постановою передбачено низку обмежень і заборон для компаній, про що йдеться далі.

  1. Заборона на виконання зобов’язань за певними категоріями стягувачів

Установлено, що до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або:

– громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

– юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

– юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є Російська Федерація, що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Відповідно до листа Мін’юсту № 24560/8.1.3/10-22 від 08.03.2022 р., проживання на території України на законних підставах означає наявність у особи одного з таких документів:

– у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року є відмітка про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрований на території України свій національний паспорт;

– посвідка на постійне чи тимчасове проживання на території України;

– військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).

  1. Заборона на відчуження цінного майна як пов’язаними з РФ особами, так і іншими особами на їхню користь

Встановлено мораторій:

– на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

– відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації.

  1. Юридичні наслідки укладення договору, на який поширюється мораторій

Визначено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу України).

Нотаріальне посвідчення, державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги таких правочинів, що порушують мораторій, забороняється.

  1. Банківські обмеження

Відповідно до постанови Правління НБУ № 44 від 08.03.2022 р., зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій з рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України:

1) переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;

2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email