Захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану

опубліковано: 13.04.2022

В умовах воєнного стану надзвичайно важливо створити правові механізми захисту інтересів авторів, виконавців, винахідників та інших суб’єктів права інтелектуальної власності, не допустити втрати прав інтелектуальної власності.

01.04.2022 р. Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект Закону України № 7228 «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану» з метою мінімізації впливу негативних факторів та наслідків дії воєнного стану на суб’єктів права інтелектуальної власності.

Проект закону передбачає такі важливі зміни:

1) Перебіг строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності

Починаючи з 24.02.2022 р., зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених такими законодавчими актами:

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зокрема, строк дії свідоцтва на торговельну марку, строк на усунення недоліків заявки на реєстрацію торговельної марки тощо);

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, строки подання заяви про визнання прав на винахід недійсними тощо);

Законом України «Про авторське право і суміжні права» (строк на усунення недоліків заявки про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір і т.д.);

Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (зокрема, строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, строк подання додаткових матеріалів для проведення експертизи заявки на реєстрацію промислового зразка тощо);

Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» (строк на подання заперечення щодо невідповідності заявленого географічного зазначення умовам надання правової охорони, строк на оскарження рішення за заявкою про реєстрацію географічного зазначення тощо);

Законом України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» (строк дії свідоцтва про реєстрацію компонування, строк на адміністративне або судове оскарження рішення про відмову в реєстрації компонування тощо);

Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» (строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, строк для внесення змін до матеріалів заявки на сорт і т.д.).

Усі свідоцтва, патенти, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності, а також відповідні права інтелектуальної власності продовжують діяти на час воєнного стану і реалізуються суб’єктами у повному обсязі.

Перебіг зупинених строків продовжується з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

У разі, якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку, строку продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності припадає на 24.02.2022 р. чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження строку чи підтримання чинності майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності може бути вчинена особою протягом 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Звертаємо увагу, що проект Закону № 7228  не передбачає поширення правил зупинення на строки, встановлені для здійснення дій державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Зокрема, це стосується строків розгляду заявок, проведення експертизи заявок, строків розгляду заперечень заявників тощо.

2) Щодо сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

Пропонується надати право фізичним та/або юридичним особам подавати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та нормативними актами Міністерства економіки України, протягом 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків, передбачених цими нормативно-правовими актами.

Вказане звільнення стосуватиметься усіх зборів, передбачених Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (із наступними змінами).

Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» набере чинності після його офіційного оприлюднення.

Як функціонує Укрпатент в умовах воєнного стану?

Як повідомляє Укрпатент, підприємство продовжує працювати у штатному режимі, забезпечуючи необхідні функції та безперервну роботу державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Ознайомитися з особливостями виконання повноважень Національним органом інтелектуальної власності в умовах воєнного стану можна за посиланням: https://ukrpatent.org/uk/articles/vykonannia-povnovazhen-noiv-vs

Наразі фізичні та юридичні особи можуть здійснити більшість дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, за допомогою електронних засобів зв’язку.

Так, приймання заявок на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється на електронну адресу Укрпатенту copyright@ukrpatent.org, національних заявок на реєстрацію торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень, заяв та клопотань щодо відкликання заявок, передання прав на отримання охоронних документів, подання заперечень проти заявок – на електронну адресу office@ukrpatent.org за наявності кваліфікованого електронного підпису заявника.

Водночас Апеляційна палата Укрпатенту тимчасово зупинила розгляд заперечень по суті в апеляційному засіданні, зокрема в режимі відеоконференції. За клопотанням учасників розгляд заперечення може бути проведений в порядку письмового провадження на підставі наявних матеріалів.

Адвокатська компанія «Прайм» надає широкий спектр послуг у сфері інтелектуальної власності та здійснює юридичний супровід з усіх питань виникнення, застосування та забезпечення дотримання права інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email