Запропоновано змінити форму та зміст структури власності юридичних осіб

опубліковано: 08.08.2023

Міністерство фінансів планує внести зміни до Положень про форму та зміст структури власності, наразі затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163.

Зазначені положення розроблено з метою приведення положень, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у відповідність до вимог законодавства.

Передумови

29 грудня 2022 року набрав чинності Закон № 2571-ІХ, яким внесено зміни та доповнення до Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Він встановлює наступне:

? юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або його відсутність та структуру власності, зобов’язані підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані та подавати інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до ЄДР;

? форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються Мінфіном за погодженням з Мін’юстом, крім осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

? форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, встановлюються НКЦПФР за погодженням з Мінфіном.

Які дані про структуру власності пропонується затверджувати за новими правилами?

Проєкт пропонує доповнити текст Закону № 2571-ІХ вимогами до:

? форми та змісту структури власності юридичної особи;

? оформлення структури власності;

? інформації, яку необхідно зазначити щодо кожної особи, зазначеної у структурі власності;

? способу визначення розміру участі в юридичній особі у відповідному ланцюзі володіння часткою (корпоративними правами);

? подання схематичного зображення структури власності та її оформлення;

? переліку документів, які мають додаватись до структури власності.

Подання інформації електронними засобами

Проєкт доповнює положення Законів № 755 та № 361 про подання відповідними юридичними особами структури власності до ЄДР в електронній формі, яка дозволить подавати таку інформацію у машиночитабельних форматах і здійснювати автоматизовану перевірку даних програмним забезпеченням ЄДР. При цьому програмне забезпечення має бути побудоване таким чином, щоб здійснювати пошук взаємозв’язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками)) юридичної особи.

Терміни подання інформації

Юридичні особи подаватимуть інформацію про КБВ та структуру власності протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

На даний момент проєкт оновлених положень опублікований для ознайомлення та обговорення громадськістю.

 

Пояснювальна записка до проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163»

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email