Затверджено Порядок притягнення до відповідальності та визначення розмірів штрафів за порушення у сфері держреєстрації юросіб

опубліковано: 20.09.2023

Міністерство юстиції наказом від 13 вересня 2023 року № 3258/5 затвердило Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Порядок визначає процедуру притягнення юридичної особи, юридичної особи – резидента/фізичної особи – резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, встановлених абзацами другим – четвертим частини четвертої статті 35 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Типи штрафів

1) Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2) Ненадання юрособами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юросіб, та фізособами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юросіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юросіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу – резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з наказом № 3258/5 штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

 

Порядок складення і форма протоколу

У разі виявлення порушення, зокрема:

• за результатом здійснення контролю відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

• на підставі повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;

• за результатом здійснення перевірки інформації, наданої юрособою, проведеної відповідно до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого відповідно до законодавства, складається протокол.

Протокол складають посадові особи Міністерства юстиції відповідно до покладених на них повноважень.

У протоколі зазначаються:

1) дата і місце його складення;

2) посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;

3) відомості про особу, щодо якої складено протокол:

• для юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи;

• для фізичної особи: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання (перебування), реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

4) місце, час і обставини вчинення порушення;

5) посилання на положення нормативно-правового акта (із зазначенням відповідної статті, пункту, її частини або абзацу), які було порушено;

6) посилання на докази, якими підтверджується вчинення порушення особою, щодо якої складено протокол;

7) посилання на положення нормативно-правового акта, яким визначається відповідальність за порушення;

8) пропозиція про надання письмових пояснень особою, щодо якої складено протокол;

9) інші відомості, що сприяють всебічному та об’єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності).

 

Вручення протоколу особі, щодо якої його складено, розгляд, сплата та оскарження

Протокол не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилається особі, щодо якої складено протокол, або її представнику в один з таких способів:

• вручення під розписку;

• через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;

• на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі або підтверджується іншими доказами;

• рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання/перебування) відповідної особи.

Справу розглядає посадова особа Міністерства юстиції відповідно до покладених на неї повноважень протягом двох місяців з дня, коли особа, щодо якої складено протокол, вважається повідомленою про його складення.

Особа, щодо якої складено протокол, має право:

• знайомитися з протоколом та іншими матеріалами справи;

• подавати клопотання та докази;

• надавати усні та/або письмові пояснення;

• користуватися правовою допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права; • оскаржувати постанову у справі до суду в порядку та строки, визначені законодавством.

За результатами розгляду справи посадова особа виносить постанову про накладення штрафу або про закриття справи, яка не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття направляється особі, щодо якої вона винесена.

Особа, щодо якої винесено постанову про накладення штрафу, сплачує штраф протягом десяти календарних днів з дня прийняття постанови. Штраф зараховується до державного бюджету.

Притягнення особи до відповідальності не звільняє її від обов’язку подання до Єдиного державного реєстру достовірної інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність та структуру власності.

 

Текст Порядку

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email