Зміни до правил фінансового моніторингу на період воєнного стану

опубліковано: 13.04.2022

Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким закріплено нові правила здійснення банками фінансового моніторингу на період дії правового режиму воєнного стану. Зазначені зміни вже набрали чинності.

Зокрема, починаючи з 17.03.2022 р. на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, банки не вживатимуть заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн, у разі, якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості щодо походження коштів.

Разом з тим, банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті НБУ для підтримки Збройних Сил України, для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора, а також для придбання військових облігацій.

Після припинення чи скасування воєнного стану банк матиме право здійснити відповідні видаткові операції після вжиття усіх заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…», Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління НБУ від 19.05.2020 р. № 65, а також внутрішніми правилами банку для встановлення джерел походження таких коштів.

Таким чином, звертаємо увагу, що зазначені нововведення не скасовують вимоги фінансового моніторингу, а лише передбачають можливість їх застосування банками після припинення або скасування воєнного стану з певними застереженнями.

Так, у разі наявності підозри, що внесені клієнтом готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення та їх фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта, заморозити ці активи та повідомити про це Службу безпеки України.

Тільки після надходження від Служби безпеки України повідомлення про те, що підозра банку не підтвердилася, банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідного повідомлення, про що банк звітує СБУ.

При цьому замороження активів не може бути підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників (відшкодування збитків, моральної шкоди тощо), якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, передбачений законом.

Банк зобов’язаний в 30-денний строк після припинення чи скасування воєнного стану надати Держфінмоніторингу інформацію про активи клієнтів, які були заморожені під час дії воєнного стану.

Тож у разі внесення готівки до каси банку для перерахування на банківський рахунок у розмірі, що відповідає або перевищує порогову суму перевірки фінансової операції, рекомендуємо заздалегідь подбати про наявність документів, що підтверджують офіційні доходи особи в обсязі, що відповідає сумі фінансової операції (виписки/довідки про заробітну плату, декларації про майновий стан та доходи, декларації підприємця за минулі періоди тощо) або інші джерела походження коштів (наприклад, отримання коштів за договором купівлі-продажу, дарування, договором про надання послуг або виконання робіт тощо).

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email