Зміни до правил роботи банківської системи

опубліковано: 18.05.2022

Постановою Правління Національного банку України від 09.05.2022 р. № 96 внесено зміни до постанови від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», що передбачають послаблення та уточнення деяких валютних обмежень. Пропонуємо ознайомитися з основними змінами.

  1. Дозволені операції з банківськими металами

Уповноваженим банкам дозволено здійснювати операції з продажу клієнтами – фізичними особами банкам банківських металів з фізичною поставкою/без фізичної поставки.

  1. Дозволено транскордонний переказ валюти для повернення нерезиденту попередньої оплати в разі невиконання договору

Уповноваженим банкам дозволено здійснення операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої (ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв’язку з невиконанням резидентом зобов’язань за цим договором.

  1. Дозволено здійснення деяких валютних операцій:

 

– переказ коштів з метою виконання зобов’язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, одержаних за кредитом (позикою) від МФО або за субкредитом від держави, для фінансування якого держава залучила кредит (позику) від МФО операцій з перерахування коштів для виплати аліментів;

– окремі валютні операції на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України;

– перекази фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (зі змінами);

– переказ іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих у зв’язку з проведеною після 01 квітня 2023 року виплатою погашення/сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії).

 

  1. Дозволено здійснювати певні видаткові операції для компаній з бенефіціарами в РФ або РБ

Перелік дозволених до здійснення на території України обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, доповнено такими пунктами:

– виплати доходів, сум погашення грошовими коштами за випусками
власних цінних паперів
, оплати послуг депозитарних установ за здійснення такої
виплати/погашення;

страхових платежів за договорами обов’язкового та добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також добровільного страхування від нещасних випадків (на транспорті) та наземного транспорту на користь страховиків щодо транспортних засобів, переданих у фінансовий лізинг до 23 лютого 2022 року (включно).

Крім цього, Національний банк України приймає рішення щодо здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками вище вказаних юридичних осіб на підставі відповідних звернень (клопотань) державних органів України, які надаються у зв’язку зі здійсненням такими юридичними особами важливих функцій та/або наданням важливих послуг.

 

Читайте також:

Функціонування валютного та грошово-кредитного ринків в умовах воєнного стану

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email