Зміни до законодавства щодо реєстрації податкових накладних та оскарження рішень контролюючих органів

опубліковано: 13.06.2023

Постановою уряду від 2 червня 2023 р. № 574 було внесено зміни до постанови від 11 грудня 2019 р. № 1165, яка затверджує Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Пропонуємо ознайомитися з основними змінами, що є важливими та матимуть наслідки для платників податків

1. Зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

1.1. Уточнено одну з ознак безумовної реєстрації

Порядком визначається, що податкові накладні/розрахунки коригування (за деякими винятками), що подаються для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі також – ЄРПН), перевіряються щодо відповідності ознакам безумовної реєстрації. Перелік ознак наведено в Порядку.

В чинній редакції Порядку однією з таких ознак є випадок, коли у податковій накладній/розрахунку коригування відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом.

Змінами до Порядку викладене вище положення уточнюється. Визначено, що ознакою безумовної реєстрації є ситуація, коли у податковій накладній/розрахунку коригування відображена виключно операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД/умовним кодом товару та/або послугою за кодом згідно з Державним класифікатором, які зазначені у врахованій таблиці даних платника податку за умови, що стосовно платника податку, який подав такі податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в ЄРПН, відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

1.2. Внесено зміни в процедуру прийняття рішення про ризиковість платника

Чинною нормою Порядку передбачено, що у разі відповідності платника податку критеріям ризиковості згідно з пунктом 8 додатка 1, у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції.

Нагадаємо, що пункт 8 додатка 1 передбачає таку підставу для визнання ризиковим платника, якщо у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування. Цей пункт широко застосовується контролюючими органами як підстава для прийняття рішення про ризиковість.

Змінами до Порядку передбачено доповнення, що рішення про визнання платника ризиковим має містити також дату включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Додатково передбачено, що у рішенні про відповідність платника податку вимогам пункту 8 додатка 1 комісія регіонального рівня зазначає наявну інформацію, що свідчить про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, виявлену під час моніторингу господарських операцій, відображених у податкових накладних/розрахунках коригування, поданих для реєстрації в ЄРПН, у тому числі податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено.

Отже, таке рішення має стати більш мотивованим, і контролюючі органи будуть зобов’язані письмово зазначати підстави його прийняття.

1.3. Визначено, коли рішення про ризиковість платника не може бути прийнято

Не може бути підставою для розгляду питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з пунктом 8 додатка 1 операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування, дата реєстрації якої/якого у ЄРПН припадає на період, що перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.

1.4. Доповнено обов’язки комісій регіонального рівня щодо оформлення рішення про ризиковість, прийнятого за результатами розгляду документів платника

Якщо за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку вимогам пункту 8 додатка 1, комісією регіонального рівня прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, в такому рішенні зазначається:

– актуальна інформація щодо податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, та ризикових операцій, відображених у попередньому рішенні про відповідність критеріям ризиковості платника податку;

– інформація щодо операцій, відображених у податковій накладній/розрахунку коригування, дата подання для реєстрації в ЄРПН яких не раніше 180 днів до дати прийняття попереднього рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.

У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, попереднє рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку втрачає чинність.

1.5. Визначено дату набрання чинності рішенням про ризиковість

Рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку набирає чинності у день засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

1.6. Визначено, що в разі прийняття рішення про невідповідність платника критеріям ризиковості, ПН/РК підлягають реєстрації

У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкові накладні/розрахунки коригування, якщо одночасно виконуються такі умови:

– реєстрацію таких податкових накладних/розрахунків коригування зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку;

– дата подання для реєстрації в ЄРПН таких податкових накладних/розрахунків коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;

– на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, операції в таких податкових накладних/розрахунках коригування не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 («Критерії ризиковості здійснення операцій»), та стосовно платника податку відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;

– щодо таких податкових накладних/розрахунків коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520;

– у день такої автоматичної реєстрації в ЄРПН наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обчислена відповідно до пункту 2001.3 або 2001.9 статті 2001 Податкового кодексу України (дані норми визначають порядок розрахунку суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування).

Постановою також викладено у новій редакції деякі критерії ризиковості здійснення операцій, форми рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та ін.\]

2. Зміни до Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Викладено у новій редакції назву Порядку та визначено, що Порядок визначає механізм розгляду скарг:

– щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

– щодо рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;

– щодо рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

На противагу цьому, чинна редакція передбачає лише механізм розгляду скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Основні положення змін до Порядку передбачають:

2.1. Строки та порядок подачі скарги

Скарга подається платником податку на додану вартість протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку.

2.2. Рішення, які не можуть бути оскаржені

Не підлягають оскарженню відповідно до цього Порядку рішення комісії регіонального рівня, оскаржені платником податку в судовому порядку: про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість; про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

2.3. Документи, які платник може додати до скарги

У разі подання скарги платник податку має право додати до скарги:

– про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН — пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;

– про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість — пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку на додану вартість;

– про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку — інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

2.4. Строк розгляду скарги

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:

– задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;

– залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

2.5. Наслідки задоволення скарг

Задоволення скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є підставою для реєстрації зазначених у скарзі податкової накладної/розрахунку коригування за наявності суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 або 2001.9 статті 2001 Податкового кодексу України.

Задоволення скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість є підставою для врахування такої таблиці даних платника податку не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення скарги.

Задоволення скарги на рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку є підставою для виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення скарги.

2.6. Нові форми скарг та рішень

Затверджено форми скарг:

– щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

– щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;

– щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

Затверджено також форми рішень за результатами розгляду зазначених вище скарг платників.

Постанова набере чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email