Європейська комісія вводить Директиву про тест мінімальної економічної присутності

опубліковано: 24.01.2022

22 грудня 2021 року Європейська комісія представила ініціативу щодо боротьби з неправомірним використанням підставних організацій для шкідливих цілей оподаткування – пропозицію щодо директиви, яка встановлює правила для запобігання зловживанню фіктивними компаніями в податкових цілях (пропозиція Unshell). Вона представляє принцип, згідно з яким суб’єкти в Європейському Союзі, які не ведуть економічну діяльність або ведуть мінімальну економічну діяльність, не повинні користуватися будь-якими податковими пільгами. Це зменшить фінансове навантаження на платників податків та забезпечить рівні можливості для європейського бізнесу.

Підставні компанії («оболонки») часто використовують для ухилення від сплати податків. Підприємства можуть спрямовувати фінансові потоки через фіктивні установи до юрисдикцій, які не встановлюють податків або мають дуже низькі податки, або де податки можна обійти. Так само деякі особи можуть використовувати оболонки, щоб укрити активи, наприклад нерухомість, від оподаткування. Запропоновані нові заходи допоможуть податковим органам виявляти такі суб’єкти та їх діяльність.

Критерії ідентифікації компанії-оболонки

Пропозиція запроваджує систему фільтрації для об’єктів, які потрапляють до сфери дії Директиви та мають відповідати низці показників («параметрів»).

Компанії будуть перевірені на відповідність трьом критеріям:

  • чи є більшачастина доходу компанії (дивіденди, відсотки за облігаціямитощо) пасивною. Параметр досягнуто, якщо більше 75% загального доходу суб’єкта господарювання за попередні два податкові роки не отримано від торговельної діяльності суб’єкта господарювання або якщо більше 75% його активів є нерухомістю чи іншою приватною власністю особливо високої вартості;
  • чимає більшістьтранзакцій міжнародний характер. Це означає, що компанія отримує більшу частину свого відповідного доходу (принаймні 65% у попередні два податкові роки) через операції, пов’язані з іншою юрисдикцією, або передає цей дохід іншим компаніям, розташованим за кордоном.
  • чиуправління та адмініструванняпередані на зовнішній підряд або здійснюються власними силами.

Якщо підприємство відповідає всім трьом параметрам, їй буде необхідно в податковій декларації надати більш детальну інформацію про так звані «показники присутності»:

? приміщення компанії (вони повинні бути доступні для виключного користування компанією);

? банківські рахунки (компанія повинна мати хоча б один активний рахунок в ЄС);

? податкове резидентство директорів і співробітників (яке має бути розташоване близько до компанії).

Якщо суб’єкт господарювання не відповідає хоча б одному з параметрів присутності, він буде вважатися «оболонкою».

Наслідки для компаній, визначених як оболонки

1) Компанія, яка вважається оболонкою, не зможе отримати доступ до податкових пільг та переваг податкових угод своєї держави-члена та/або отримати право на режим відповідно до Директиви про материнські та дочірні компанії та про відсотки та роялті. Держава-член, де знаходиться компанія відмовить підставній компанії в сертифікаті податкового резидентства, або в сертифікаті буде зазначено, що компанія є оболонкою.

2) Крім того, платежі третім країнам не розглядатимуться як такі, що здійснюються через компанію-оболонку, і підлягатимуть оподаткуванню податком на рівні суб’єкта, який здійснив платіж цій компанії.

3) Активи заможних осіб, які використовують оболонки та які, як наслідок, не мають потоків доходів, оподатковуватимуться державою, де знаходиться актив, таким чином, ніби він належав фізичній особі безпосередньо.

Тим не менш, суб’єкти, які не відповідають усім параметрам присутності, все одно матимуть можливість довести, що вони не є оболонками, надавши документальні підтвердження: інформацію про комерційну, неподаткову причину їх створення; профілі їхніх співробітників, а також доказ того, що прийняття рішень відбувається в державі-члені їхнього податкового резидентства.

Виключення зі сфери дії Директиви

Існує кілька категорій підприємств, які не піддаються ризику бути визначеними як підприємства з мінімальною присутністю:

? компанії, які мають цінний папір з правом передачі, допущений до торгів або зареєстрований на регульованому ринку чи в багатосторонній торговій системі, як визначено у Директиві 2014/65/ЄС;

? регульовані фінансові підприємства;

? підприємства, основним видом діяльності яких є володіння акціями операційної діяльності в одній державі-члені, при цьому їхні бенефіціарні власники також є резидентами для цілей оподаткування в тій самій державі-члені;

? підприємства з холдинговою діяльністю, які є резидентами для цілей оподаткування в тій самій державі-члені, що й акціонер(-и) підприємства або кінцева материнська компанія;

? підприємства з принаймні п’ятьма власними співробітниками, що працюють на повній  зайнятості, або співробітниками, які здійснюють виключно діяльність, яка приносить відповідний дохід.

Зобов’язання держав-членів щодо обміну інформацією

Органи держав-членів автоматично обмінюватимуться інформацією про всі організації, які підпадають під дію Директиви, незалежно від того, чи є вони підставними чи ні. З цією метою пропозиція внесе зміни до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративне співробітництво у сфері оподаткування (DAC). Крім того, держави-члени зможуть проводити податковий аудит таких організацій та обмінюватися висновками між собою.

Очікується, що Директива набуде чинності 1 січня 2024 року після схвалення державами-членами.

 

Джерела:

Пояснення пропозиції Unshell Європейської комісії

Повний проект пропозиції

 

Читайте далі:

ОЕСР публікує Модельні правила запровадження мінімального глобального податку

Європейський парламент ухвалив Директиву про оподаткування по країнах

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email