ОЕСР публікує Модельні правила запровадження мінімального глобального податку

опубліковано: 11.01.2022

Модельні правила другого компонента (що також називаються «Правилами глобальної боротьби з розмиванням бази оподаткування» або «GloBE»), випущені 20 грудня 2021 року, є частиною двокомпонентного рішення для вирішення податкових проблем, пов’язаних із цифровізацією економіки. Цей компонент був узгоджений 137 юрисдикціями-членами Інклюзивної структури ОЕСР/G20 щодо BEPS у жовтні 2021 року.

Ці Модельні правила призначені для забезпечення того, щоб великі багатонаціональні підприємства (БНП) з пороговим рівнем сукупного фінансового доходу в 750 мільйонів євро сплачували щонайменше 15% податку на дохід, що виникає у кожній юрисдикції, в якій вони працюють (раніше така вимога про оплату існувала тільки для штаб-квартир цих підприємств). Вони є зразком, який юрисдикція може перенести у внутрішнє право.

Цілі документа:

?  сформулювати визначення БНП, зобов’язаних сплачувати мінімальний податок;

?  розробити механізм для розрахунку ефективної податкової ставки БНП та додаткового податку, що підлягає сплаті на юрисдикційній основі;

?  стягувати додатковий податок з члена групи БНП в узгодженому порядку.

Огляд

Модельні правила другого компонента складаються з 10 розділів. У розділі 1 розглядаються питання обсягу дії документа; розділи 2-5 містять основні оперативні правила; розділ 6 присвячений злиттям та поглинанням; розділ 7 стосується податкового нейтралітету та існуючих режимів розподілу податків; розділ 8 присвячено управлінню; у розділі 9 наведено правила переходу, а в розділі 10  ?  визначення.

Модельні правила були розроблені таким чином, щоб охопити широкий спектр податкових систем та вирішити питання податкової консолідації, розподілу доходів, правил класифікації підприємств, а також механізмів для конкретних ділових структур, таких як спільні підприємства та частки дочірніх компаній. У зв’язку з такою конкретною добіркою певні положення Модельних правил другого компонента не застосовуватимуться до всіх юрисдикцій чи кожного окремого багатонаціонального підприємства.

Правила передбачають можливість для юрисдикцій вводити свій власний мінімальний внутрішній додатковий податок на основі механізму GloBE, зберігаючи при цьому основне право юрисдикції на оподаткування щодо свого власного доходу.

Автори документа додатково проаналізують, як запровадити умови, за яких режим глобального нематеріального доходу з низьким оподаткуванням (GILTI) у США (категорія доходу, який отримують за кордоном іноземні корпорації, контрольовані США і на який поширюється особливий режим відповідно до податкового законодавства США) буде співіснувати з правилами GloBE, щоб один режим не отримував преференцій порівняно з іншим.

Вимоги до платників податків

Платники податків, які не мають іноземної присутності або мають консолідовані доходи менше 750 мільйонів євро, не підпадають під дію Модельних правил. Крім того, Модельні правила другого компонента не застосовуються до державних установ, міжнародних організацій та некомерційних організацій. Вони також не застосовуються до організацій, які відповідають визначенню пенсійного, інвестиційного фонду чи фонду нерухомості.

Платники податків, які підпадають під дію Правил, розраховують свою ефективну податкову ставку для кожної юрисдикції, в якій вони працюють, та сплачують додатковий податок у розмірі різниці між їхньою ефективною податковою ставкою для кожної юрисдикції та мінімальною ставкою 15%. Будь-який отриманий у результаті додатковий податок зазвичай стягується у юрисдикції кінцевої материнської компанії БНП.

Розрахунок ефективної податкової ставки та додаткового податку

Дохід розраховується з урахуванням фінансових рахунків, які становлять базу, схвалену у всіх юрисдикціях. Потім розраховується податок, що відноситься до цього доходу. Він включає податки на прибуток, але не включає податки, не пов’язані з доходом, такі як непрямі податки, податки на заробітну плату та майно. Передбачені положення про включення податку на прибуток, що стягується як податок у джерела виплати або після застосування режиму контрольованої іноземної компанії (КІК) (який нараховується юридичній особі, яка отримала дохід).

Після розрахунку ефективної податкової ставки (податок ділиться на дохід і підсумовується для кожної юрисдикції) встановлюється сума додаткового податку до сплати. Це різниця між мінімальною ставкою 15% та ефективною податковою ставкою в юрисдикції.

Наступні кроки

Як зазначено у передмові до документа, передбачається, що члени Інклюзивної структури ОЕСР/G20 почнуть вводити нові правила у внутрішнє законодавство у 2022 році, і вони повністю набудуть чинності до 2023 року.

 

Джерела:

Стислий виклад Модельних правил другого компонента

Повний текст Модельних правил другого компонента

 

Читайте далі:

G20 підписала угоду про мінімальну глобальну податкову ставку

ОЕСР опублікувала огляд останніх змін у реалізації обміну податковою інформацією у понад 100 юрисдикціях

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email