ОЕСР публікує базу даних про податкові стимули для інвестицій

опубліковано: 26.03.2022

ОЕСР опублікувала документ «База даних податкових стимулів для інвестицій: методологія та початкові висновки для 36 країн, що розвиваються», в якому представлено висновки стосовно пільг з податку на прибуток підприємств (ППП) для інвестицій.

Дані показують, що звільнення від оподаткування є найбільш широко використовуваним інструментом ППП у 36 країнах, і визначають помітні відмінності між стимулами, які використовуються в спеціальних економічних зонах (СЕЗ) і поза ними. У 80% охоплених країн принаймні один податковий стимул підтримує сферу, пов’язану з Цілями сталого розвитку. Для кожного режиму податкового стимулювання база даних містить інформацію за трьома ключовими вимірами: особливості планування певних інструментів, умови прийнятності та принципи управління.

Ключові висновки дослідження

1) Повне звільнення від податків є найбільш широко використовуваним інструментом.

?  Дві третини всіх країн у базі даних мають принаймні один стимул, який дозволяє інвесторам повністю звільнити свій дохід від сплати податку на прибуток протягом обмеженого періоду часу (тимчасове звільнення), тоді як близько 25% усіх країн забезпечують принаймні одне постійне звільнення від оподаткування доходу з певних підсекторів, місць або з конкретних джерел (наприклад, прибуток від експорту).

?  Податкові пільги, що пропонуються на тимчасовій основі, є найбільш широко використовуваним інструментом як у межах, так і за межами спеціальних економічних зон (СЕЗ), але вони застосовуються в середньому тривалий час у СЕЗ (як правило, десять років), на відміну від випадків застосування за межами СЕЗ (шість років).

2) Часто застосовуються податкові пільги.

?  Близько 64% ??усіх країн у базі даних надають інвесторам принаймні одну схему податкових пільг. Ці пільги найчастіше націлені на кваліфікаційні капітальні витрати (наприклад, витрати на придбання машин та обладнання) та поточні витрати (наприклад, надбавка на витрати на навчання).

?  Податкові пільги відносно частіше використовуються за межами СЕЗ, ніж у самих СЕЗ: 64% усіх країн надають принаймні один режим податкових пільг інвесторам за межами та лише 21% інвесторам всередині СЕЗ.

?  Податкові пільги, як правило, спрямовані на конкретні види капітальних інвестицій або діяльності, які можуть бути пов’язані з цілями сталого розвитку країни, такими як підвищення кваліфікації та перехід на низький рівень викидів вуглецю.

3) Інвестиційні податкові стимули підпадають під певні критерії прийнятності, які відрізняються в різних країнах.

?  Інвестиційні податкові стимули, як правило, включають конкретні критерії для визначення прийнятності проекту для отримання податкових пільг. Умови прийнятності, які використовуються в країнах у базі даних, стосуються різноманітних сфер, таких як сектор діяльності, географічне розташування, характеристика інвестора чи проекту або конкретна ціль сталого розвитку.

4) Майже будь-який сектор може скористатися податковими пільгами.

?  Хоча більшість країн вказують підгалузі чи сектори в умовах відповідності податкових пільг, вони роблять це дуже широко (наприклад, весь виробничий або сільськогосподарський сектор може отримати вигоду від стимулювання). Це показує, що секторні стимули часто приносять користь значній кількості інвесторів.

?  Кілька країн вузько визначають умови сектору, тобто обмежують податкові пільги невеликим набором підгалузей. У цих випадках вони часто націлені на підгалузі, які мають велике економічне значення для країни, що вимірюється з точки зору їхнього експортного впливу.

5) Податкові стимули часто спрямовані на певні цілі сталого розвитку, зокрема на експорт та створення робочих місць.

?  Більше половини країн, включених до бази даних, використовують податкові пільги з конкретними умовами прийнятності та конструктивними особливостями для збільшення експорту, тоді як деякі країни використовують стимули з метою створення робочих місць та покращення їх якості.

6) Управління інвестиційними податковими стимулами часто є складним.

?  Дані показують, що у багатьох країнах положення про стимулювання розкидані на кілька законів, таких як закон про податок на прибуток, інвестиційний закон або закон про СЕЗ. Є багато країн, у яких відповідальність поділяють кілька органів влади.

?  Такі складнощі та дублювання обов’язків можуть призвести до обмеженої прозорості та підзвітності, знизити ефективність політики та посилити частоту випадків виведення прибутку з оподаткування.

Аналіз можливого розвитку в майбутньому

У подальших дослідженнях з питання необхідно зосередитися на наступних елементах:

  • СЕЗ: Спеціальне дослідження може додатково проаналізувати диференційований податковий режим інвесторів у СЕЗ та поза ними та його потенційний внесок в інвестиції або сталий розвиток.
  • Регіональні угруповання країн: аналіз регіональних груп може сприяти важливим обговоренням політики в питаннях конкуренції щодо податкових стимулів та допомогти визначити можливості для регіонального співробітництва між країнами.
  • Ефективність стимулів: додатковий аналіз може дослідити вплив податкових стимулів наінвестиції в галузеву діяльність, щоб краще оцінити, якою мірою і який тип і особливості планування стимулів є ефективними для стимулювання інвестицій.

 

Джерела:

Повідомлення ОЕСР

Документ «База даних податкових стимулів для інвестицій»

 

Читайте далі:

ОЕСР публікує Модельні правила запровадження мінімального глобального податку

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email