Переглянуто Рекомендацію ФАТФ щодо інформації про бенефіціарне володіння

опубліковано: 29.10.2021

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ, FATF) представила переглянуту версію Рекомендації 24 та Пояснювальну записку до неї про прозорість та бенефіціарне володіння (БВ) юридичних осіб.

Поправки до Рекомендації пропонувалися зацікавленими сторонами з червня-серпня 2021 року, коли було опубліковано перший інформаційно-консультативний документ із цього питання. Він включає низку ключових сфер, які необхідно опрацювати, щоб забезпечити більш високий рівень прозорості та боротьби з потенційними ризиками, пов’язаними з неправомірним використанням реєстрів бенефіціарного володіння. Кінцева мета документа – створити умови для своєчасного доступу компетентних органів до інформації про бенефіціарну власність.

У цьому консультативному документі ФАТФ запитує компанії та інших юридичних осіб, фінансові установи, представників нефінансових підприємств та професій, а також некомерційні організації поділитись своїми поглядами та прокоментувати ініціативу. Організація також вітає дані як із країн, які вже створили реєстри бенефіціарних власників, так і з країн, які використовують альтернативні механізми.

Основні питання, що порушуються в Рекомендації 24

Головні проблеми, які ФАТФ пропонує для аналізу в процесі консультації:

 • Ризик-орієнтований підхід до іноземних юридичних осіб. Для управління ризиками, пов’язаними з юридичними особами, створеними за кордоном, які діють у різних країнах, ФАТФ розглядає можливість запровадження вимог для таких юридичних осіб мати достатні зв’язки з цими країнами. Таким чином, необхідно сформувати задовільне визначення того, що таке зв’язок з країною у достатній мірі, і які заходи можна вжити для його встановлення.
 • Багатосторонній підхід до збору інформації про бенефіціарне володіння. ФАТФ закликає зацікавлені сторони поділитися своєю думкою про те, що являє собою відповідний вимогам реєстр БВ, яку роль мають відігравати національні регулюючі органи у перевірці та зберіганні інформації про БВ і як слід перевіряти точність інформації про БВ. Слід звернути увагу на такі елементи: доступ до реєстрів для правоохоронних та інших компетентних органів; витрати та умови відповідності вимогам, пов’язані з реєстрами бенефіціарного володіння, для урядів та компаній; ризики, пов’язані із запровадженням реєстрів.
 • Достовірна, точна та актуальна інформація. ФАТФ розглядає питання, як сформулювати процедуру оцінки достовірності інформації компетентними органами. Зокрема, необхідно вирішити, як ідентифікувати особу бенефіціарного власника та засоби володіння і як забезпечити точність (тобто чи слід це робити шляхом перевірки документів або іншим чином) та актуальність (тобто оновлення даних протягом певного періоду після внесення до них будь-яких змін) цих відомостей.
 • Доступ до інформації. Необхідно встановити наступне: хто повинен мати доступ до інформації про БВ та як захистити її конфіденційність та недоторканність.
 • Акції на предявника та номінальні власники. Розглядаються способи посилення контролю над акціями на пред’явника та номінальними власниками акцій, щоб їх не можна було використовувати для приховування інформації про БВ юридичних осіб. Для реалізації цього пропонується заборонити випуск нових фізичних акцій на пред’явника та вимагати, щоб існуючі фізичні акції на пред’явника були іммобілізовані або конвертовані до того, як можуть бути реалізовані будь-які пов’язані з ними права. Ще один важливий момент – необхідно зобов’язати номінальних директорів та акціонерів декларувати свій статус.

Зміни, внесені до Рекомендації 24 після перегляду

У результаті розгляду пропозицій, надісланих зацікавленими сторонами з моменту першої публікації, до початкового проекту інформаційно-консультативного документа було внесено низку поправок. Нові роз’яснення насамперед стосуються питань збору інформації про БВ та заходів, спрямованих на запобігання зловживанням акціями на пред’явника та номінальними власниками акцій.

На особливу увагу заслуговують такі затверджені положення:

 • Інформація про бенефіціарне володіння (з реєстру бенефіціарних власників або іншого органу) має бути доступна державним органам. Країни повинні вирішити, виходячи зі ступеня ризику, яку форму реєстру чи альтернативні механізми вони використовуватимуть для доступу до інформації компетентних органів, та повинні задокументувати своє рішення.
 • Для визначення бенефіціарних власників компанії компетентним органам знадобиться певна основна інформація про компанію, яка повинна включати принаймні інформацію про юридичну власність та структуру управління компанією. Усі компанії, створені в країнах, мають бути включені до реєстру компаній.
 • Країни повинні забезпечити державним органам швидкий та своєчасний доступ до основної інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб у ході державних закупівель.
 • Країнам необхідно вжити заходів щодо запобігання та зниження ризику неправомірного використання акцій на пред’явника та сертифікатів акцій на пред’явника, наприклад, шляхом заборони випуску нових акцій на пред’явника та сертифікатів акцій на пред’явника, а також іммобілізації або перетворення існуючих акцій та сертифікатів на зареєстровану форму.
 • Номінальні акціонери та директори повинні розкрити свій номінальний статус та особу, яка призначає їх на посаду в компанію, а також до будь-якого відповідного реєстру чи іншого органу, в якому зберігається інформація про бенефіціарне володіння компанії.

На даний момент розгляд подальших пропозицій продовжується. Наступний етап перегляду Рекомендації 24 відбудеться у лютому 2022 року.

Джерела:

https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/publicconsultation/WhitepaperR24-PublicConsultation.pdf

https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Pdffile_R24-BeneficialOwnershipPublicConsultation.pdf

Читайте далі:

Плюс один шаг в сторону FATF (в борьбе с отмывателями)  https://kac.com.ua/novosti/plyus-odin-shag-v-storonu-fatf-v-borbe-s-otmyvatelyami/ (російською)

 

Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email