Зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

опубліковано: 29.09.2023

14 липня 2023 року Наказом Міністерства фінансів України № 394 було внесено зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520. Цими змінами було доповнено та конкретизовано існуючий Порядок з метою удосконалення існуючої процедури прийняття відповідних рішень.

Уточнено спосіб отримання платником рішення

У пункті 3 Порядку було конкретизовано, що платник податку на додану вартість отримує рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги». Дане уточнення є важливим зокрема тому, що ним замінено попереднє формулювання: «в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу (Податкового)», що значно спрощує розуміння норми, позаяк стаття, на яку раніше здійснювалось посилання, є доволі широкою за змістом.

Додано нову опцію щодо подання підтверджуючих документів

У пункті 5 Порядку було розширено перелік документів, які платник ПДВ може подавати комісії разом із письмовими поясненнями, доповнивши його словами: «інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі», що робить цей перелік невичерпним та залишає за платником податку право самостійно визначати, які додаткові документи на підтвердження проведення операцій ним можуть бути надані.

Доповнено правилами подання пояснень в разі невідповідності одного з декількох вказаних в ПН/РК кодів

У випадку, якщо платником ПДВ було подано податкову накладну / розрахунок коригування, де з переліку кодів товарів / послуг згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності / умовним кодом товару / Державним класифікатором продукції та послуг некоректно був вказаний один / кілька, Мінфін залишає за платником податку право подати письмові пояснення та копії документів виключно до того / тих кодів, які стали підставою для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в цілому.

Передбачено право отримувача (покупця) ініціювати подання пояснень

Подання письмових пояснень та копій документів до розрахунків коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, має право ініціювати отримувач (покупець), для чого:

• отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

• постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу;

• отримувачу (покупцю) надходить в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів.

Конкретизовано форму подачі пояснень

Порядком визначено, що платник податку має право подавати до комісії письмові пояснення та копії документів, а також отримувати рішення комісії про реєстрацію чи відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, а також повідомлення про необхідність надання платником додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Встановлено правові наслідки ненадання додаткової документації платником

У разі ігнорування платником податку повідомлення від комісії про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, про що інформує платника ПДВ засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Набрання чинності

Прийнятий Наказ набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування. Оскільки офіційна публікація відбулась 15.09.2023 р., остаточно Наказ набере чинності 30.09.2023 р.

 

Читайте далі:

Зміни до законодавства щодо реєстрації податкових накладних та оскарження рішень контролюючих органів

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email