ОЕСР публікує оновлені рекомендації щодо трансфертного ціноутворення для багатонаціональних підприємств

опубліковано: 07.02.2022

Враховуючи сучасні тенденції світової економіки, необхідно забезпечити, щоб оподатковуваний прибуток багатонаціональних підприємств (БНП) відображався у звітності таким чином, щоб демонструвати їхню економічну діяльність з уникненням подвійного оподаткування.

20 січня ОЕСР випустила видання 2022 року Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення для багатонаціональних підприємств та податкових органів, яке здебільшого спрямоване на застосування принципу «витягнутої руки»: сторони угоди повинні діяти виходячи з особистих інтересів та перебувати в рівних умовах під час укладання договорів. Ця ідея репрезентує міжнародний консенсус щодо того, як слід оцінювати транскордонні угоди між асоційованими підприємствами з метою оподаткування прибутку. Вищезгадане оновлення є першим за п’ять років, і його найбільша зміна стосується процедур трансфертного ціноутворення для фінансових операцій.

Керівництво містить рекомендації для податкових органів щодо коригування існуючих механізмів трансфертного ціноутворення відносно підходу до поділу прибутку та складнооцінюваних нематеріальних активів (СОНМА) на основі інформації, яка не була доступна на момент укладення угод про трансфертне ціноутворення.

Метод поділу прибутку

Керівництво допомагає компаніям визначити, коли доцільно застосовувати метод розподілу прибутку. Для цього компанії мають враховувати:

  • унікальний та цінний внесок кожної зі сторін угоди;
  • високоінтегровані бізнес-операції;
  • прийняття економічно значимих ризиків або прийняття тісно пов’язаних ризиків.

Згідно з оновленими рекомендаціями, наявність надійних зіставних даних про угоду робить малоймовірним те, що метод поділу прибутку є найбільш підходящим методом трансфертного ціноутворення. Однак відсутність зіставних показників автоматично не означає, що розподіл прибутку має застосовуватися в обов’язковому порядку.

Податковим органам пропонується застосувати метод презумпції доказів. Коли фактичні доходи або потоки грошових коштів значно вищі або нижчі за очікувані доходи або потоки грошових коштів, на яких грунтувалося ціноутворення, існують передбачувані докази того, що прогнозовані доходи або потоки грошових коштів, використані при початковій оцінці, мали б бути вищими або нижчими.

Якщо застосовувати метод поділу прибутку все ж таки необхідно, у керівних принципах тепер також пояснюється використання функціонального аналізу. Поділ прибутку має поєднуватися з функціональним аналізом та розмежованими транзакціями. Після цього прибуток має бути приведений у відповідність з відповідним звітним періодом для кожної із залучених сторін. Нарешті, необхідно визначити, чи слід розділити валовий прибуток або операційний прибуток.

Коли рішення про те, чи слід ділити прибуток, прийнято, останнім кроком є ??визначення того, як це зробити найефективнішим чином. У керівництві перелічено кілька факторів: активи капіталу, що використовуються, витрати, додаткові продажі, кількість співробітників або винагорода співробітників. Всі вони повинні бути об’єктивними, піддаватися перевірці та підтверджуватись зіставними даними.

Складнооцінювані нематеріальні активи

Термін «СОНМА» використовується для нематеріальних активів або прав на нематеріальні активи, щодо яких на момент їх передачі між асоційованими підприємствами не існувало надійних зіставних даних, та на момент укладання угоди прогнози майбутніх грошових потоків або доходів, які, як очікується, будуть отримані від переданого нематеріального активу, або припущення, використані при оцінці нематеріального активу, були невизначеними. Це ускладнює прогноз очікуваного прибутку від нематеріального активу на момент передачі.

Керівництво надає податковим органам інструкції про те, як визначити, в яких ситуаціях механізми ціноутворення, встановлені платниками податків, здійснюються на ринкових умовах і засновані на належному зважуванні передбачуваних подій або подій, що мають значення для оцінки СОНМА, а також наводить приклади, коли такі події не повинні розглядатися зазначеним чином.

При застосуванні підходу СОНМА податкові органи можуть вносити відповідні корективи до розподілу прибутку між афілійованими підприємствами, а також адаптувати альтернативну структуру ціноутворення, яка відрізняється від прийнятої платником податків, але відображає ту, яку застосовували б незалежні підприємства в аналогічних ситуаціях.

 

Джерела:

Прес-реліз ОЕСР про керівництво

Текст Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення для багатонаціональних підприємств та податкових органів 2022 р. 

 

Читайте далі:

Україна затвердила Порядок попереднього узгодження трансфертного ціноутворення

Європейська комісія вводить Директиву про тест мінімальної економічної присутності

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email