Опубліковано оновлені рекомендації щодо моніторингу віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів

опубліковано: 11.11.2021

У жовтні 2021 року Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оновила Керівництво 2019 року щодо підходу до віртуальних активів (ВА) та постачальників послуг віртуальних активів (ППВА), яке слугує основним інструментом, створеним FATF для моніторингу віртуальних активів та сектору їхніх провайдерів.

FATF запитує країни оцінити та пом’якшити ризики, пов’язані з фінансовою діяльністю та постачальниками віртуальних активів, а також ліцензувати або зареєструвати постачальників відповідних послуг через національні органи влади. ППВА підпадають під дію тих самих заходів FATF, які застосовуються до фінансових установ.

Рекомендації FATF щодо боротьби з ризиками у сфері віртуальних активів

Після обговорень, що відбулися в першій половині 2021 року, оновлена ??версія документа тепер містить більш детальні пояснення та приклади включення стандартів FATF у застосування віртуальних активів та роботу ППВА. Керівництво складається з шести частин, які стосуються таких питань:

У першій частині представлені висновки звіту FATF за 2020 рік щодо показників віртуальних активів та другого Річного огляду переглянутих стандартів FATF щодо ВА та ППВА. Звертається увага на те, що цифрові валюти центрального банку не вважаються ВА, але стандарти FATF, тим не менш, поширюються на них таким чином, ніби вони були фіатною валютою. До усіх різновидів ППВА, незалежно від їх бізнес-моделі, регуляторні органи та нормативні акти мають застосовувати однаковий підхід.

Друга частина описує стейблкойни з точки зору пов’язаних з ними ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Керівництво підкреслює важливість оцінки таких ризиків у зв’язку зі стейблкоінами перед їх запуском, у процесі застосування та з перспективою використання в майбутньому. Крім того, FATF визначає ризики, пов’язані з транзакціями між фізичними особами (P2P), які є операціями з ВА, що не залучають зобов’язаних суб’єктів.

Третя частина зосереджується на заходах, які країни можуть вжити для подолання ризиків P2P-транзакцій. Додатково розглядається питання визначення та впровадження ліцензування/реєстрації. Керівництво надає більш чітке тлумачення правила контролю переказів криптовалют, включаючи визначення плати за транзакцію, та описує, як правило контролю застосовується до певних транзакцій у разі автоматичного відшкодування.

Четверта частина охоплює застосування Стандартів FATF до ППВА та інших зобов’язаних суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері ВА згідно з прийнятим FATF визначенням ВА/ППВА. Цей оновлений розділ тепер пояснює наступні питання:

 • банківські та іншіподібні відносини з ППВА;
 • технологічнірішення, що дозволяють ППВА дотримуватися правила контролю переказів криптовалют;
 • ідентифікація та комплексна перевірка контрагента ППВА;
 • перекази ВАна/з неавтономних гаманців;
 • ключовітривожні сигнали під час моніторингу ВА.

У п’ятій частині наведено приклади підходу до ВА/ППВА на основі оцінки ризику, який використовується різними країнами.

Шоста частина – це новий розділ Керівництва, який розкриває принципи FATF щодо обміну інформацією та співпраці між органами, які здійснюють нагляд над ППВА.

Річний огляд

FATF також публікує «Річний огляд переглянутих стандартів FATF щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів», в якому вона оцінює процеси, що відбуваються в результаті збільшення сектору ВА. Основними проблемами, які організація окреслює з точки зору ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, є зростаючий рівень використання віртуальних активів для отримання платежів через програми-вимагачі, а також для відмивання доходів, отриманих від шахрайства; нерівномірне глобальне впровадження стандартів FATF; ППВА, що не дотримуються або недостатньо дотримуються регулятивних положень, та інструменти і методи для підвищення анонімності.

Проблеми оподаткування віртуальних активів у світі

ОЕСР

Загальний підхід до питання описано ОЕСР у публікації «Оподаткування віртуальних валют: огляд податкових режимів та нових проблем податкової політики» (2020). Організація дає такі рекомендації щодо покращення податкового контролю:

 • Чітко розроблені, регулярно оновлюванізаконодавчі акти для податкового режиму криптоактивів та віртуальних валют, що узгоджується з податковим режимом інших видів активів;
 • Покращенакомплексна оцінка: запровадження спрощених правил оцінки та порогових значень звільнення від оподаткування для дрібних бізнесів та бізнесів з нерегулярним доходом;
 • Розробкавідповідних податкових норм у відповідь на швидкий розвиток технологічних розробок, таких як стейблкоіни, цифрові валюти Центрального банку, метод «підтвердження долі володіння» та децентралізоване фінансування.

ООН

У підсумковому документі засідання Комітету експертів з міжнародного співробітництва в податкових питаннях (що входить до складу Департаменту з економічних і соціальних питань ООН) за жовтень 2021 року сказано: «залежно від внутрішнього податкового середовища, криптоактиви вимагають відповіді у вигляді податкової політики у сферах податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на майно, а також податку на багатство та спадщину. У міру зростання їх актуальності, криптоактиви також можуть впливати на міжнародне податкове співробітництво у питанні того, яким має бути відповідний режим за договорами про уникнення подвійного оподаткування та для цілей трансфертного ціноутворення». Комітет дійшов висновку, що питання оподаткування ВА є комплексним, оскільки експерти повинні мати справу з наступним:

 • визначення оподатковуваної події для віртуального активу;
 • «форк-коіни» (поняття, коли один токен розділений на кілька) ускладнюють визначення їх як оподатковуваної події;
 • оцінка криптоактивів через їх нестабільність, що впливає на встановлення податкових наслідків у випадку податків на прибуток, податків на додану вартість та податків на майно;
 • документування криптоактивів та визначення їх вартості для цілей оподаткування.

Контроль віртуальних активів в Україні

Закон «Про віртуальні активи»

8 вересня Україна прийняла у другому читанні Закон № 3637 «Про віртуальні активи». Він визначає сферу застосування ВА, їх правовий режим, учасників ринку, їх права та обов’язки, послуги з обміну.

Наведено загальні принципи державного регулювання обороту ВА та органи, що здійснюють державне регулювання у цій сфері. Зокрема, окреслено регуляторні ролі Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ще один важливий аспект – запровадження Державного реєстру постачальників послуг з обігу віртуальних активів.

Проте Закон потребує додаткового доопрацювання після того, як він був направлений на підпис Президенту. Після отримання низки пропозицій, проект наразі проходить стадію модифікації. Розділи, в які запропоновано внести зміни, стосуються державних регуляторів ВА (зокрема, Національного банку та Національної комісії).

Поправки до Податкового кодексу

Інший законопроект у сфері цифрових активів, що перебуває на розгляді Верховної Ради – «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (№ 5376). В результаті останнього розгляду до нього були внесені наступні зміни:

 • Задекларованіпопередньо податкові ставки (ПДФО для фахівців у розмірі 5%, ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати) були збережені. Відносно корпоративних податків, можна обирати між опціями 9% податку на виведений капітал або 18% податку на прибуток.
 • Встановленийперехідний період щодо обмеження на роботу з платниками єдиного податку: з 2024 року такі витрати не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. Компанії, які залишаються на загальні системі оподаткування та щорічний оборот яких не перевищує 40 мільйонів грн, можуть працювати з ФОП без обмежень.
 • Гарантованонезмінність податкових умов на 25 років.
 • Якщо спеціаліст отримує більше 240 тисячєвро на рік, весь дохід вище цього ліміту оподатковується додатковими 18% ПДФО.

 

Джерела:

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Quick-guide-RBA-VA-VASPS.pdf

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Second-12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.pdf

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71663

Читайте далі:

Переглянуто Рекомендацію ФАТФ щодо інформації про бенефіціарне володіння https://kac.com.ua/ua/novosti/peresmotrena-rekomendatsiya-fatf-po-informatsii-o-benefitsiarnom-vladenii/

Україна вводить контроль криптовалют https://kac.com.ua/ua/novosti/ukraina-vvodit-kontrol-kriptovalyut/

Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email