Ухвалені зміни до податкового законодавства за проектом Закону № 7190

опубліковано: 31.03.2022

24 березня 2022 року парламентом прийнято проект Закону України № 7190 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». Законом як доповнено вже прийняті раніше зміни до податкового законодавства, так і передбачено нові норми, про що йтиметься далі.

Збільшення строку на виконання зобов’язань:

У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Єдиний податок: 

?  Розширення переліку суб’єктів для застосування особливостей оподаткування. Визначено, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в період воєнного стану, можуть бути суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють імпорт автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

?  Звільнення від ПДВ та подання звітності з ПДВ. Встановлено, що платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в період воєнного стану, звільняються від обов’язку нарахування та сплати податку на додану вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість. Операції, здійснені платником єдиного податку третьої групи,  який  використовує особливості оподаткування, вважаються такими, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

?   Винятки звільнення від ПДВ. Звільнення від оподаткування не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або які ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

?   Призупинення реєстрації платником ПДВ. Реєстрація платником податку на додану вартість платників, визначених у попередньому пункті, призупиняється з першого числа місяця, в якому подано заяву про реєстрацію платником єдиного податку третьої групи, з особливостями оподаткування, визначених цим пунктом.

Податковий період та строки сплати єдиного податку:

?  Податковий період для платників єдиного податку третьої групи, що використовують особливості оподаткування під час воєнного стану – календарний місяць. За загальним правилом, платники подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду. Тобто декларація подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України).

?  Сума податкового зобов’язання, зазначена в декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації.

Обрання та перехід на спрощену систему з особливостями:

?  Необхідне подання заяви до контролюючого органу. При  цьому до заяви  не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

?  Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями:

? з 01 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 01 квітня 2022 року;

? з наступного робочого дня після подання такої заяви – у разі подання заяви з 01 квітня 2022 року.

Особливості щодо ПДВ:

?  Якщо товари (послуги) були придбані (виготовлені) з ПДВ та реалізовані, коли реєстрація платником призупинена. Визначено, що за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, які були використані (поставлені, реалізовані) платником податку єдиного податку третьої групи  в період застосування особливостей оподаткування в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник податку на додану вартість зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником податку на додану вартість, нарахувати податкові зобов’язання.

?  Визначення бази оподаткування у випадку, передбаченому попереднім пунктом. База оподаткування за необоротними активами визначається, виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи зі звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

Особливості подання декларації для платників податку на прибуток підприємств:

Платники податку на прибуток підприємств, які прийняли рішення про перехід на спрощену систему оподаткування платником з особливостями або відмовились від використання особливостей оподаткування, подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за ті (той) періоди протягом календарного року, в яких платник був платником податку на прибуток підприємств.

Конкретизовані положення про звільнення від сплати екологічного податку:

?  Тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

?  Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Податок на нерухоме майно:

?  Звільнення від сплати податку щодо об’єктів житлової нерухомості – за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки за об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих територіях та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

?  Звільнення від сплати податку щодо об’єктів нежитлової нерухомості – на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не сплачується податок за об’єкти (їх частки), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

?  Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також Порядок  визнання об’єктів житлової нерухомості як такими, що непридатні для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

?   При цьому платники  податку-юридичні особи  протягом  шести календарних місяців  після  дати припинення     або скасування     воєнного     стану мають  право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни податкового зобов’язання із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за  відповідний податковий період.

Звільнення від ПДВ та акцизного податку окремих операцій:

Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування:

? податком на додану вартість – операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку 3 відсотки доходу зі сплатою ПДВ.

? податком на додану вартість, акцизним податком – операції з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

Ці положення не застосовуються до ввезення товарів з країни, визнаною окупантом або агресором, або з окупованої території.

Закон набере чинності з дня його опублікування.

 

Читайте далі:

Сплата ЄСВ в період дії воєнного стану

Сплата земельного податку, МПЗ щодо земельних ділянок та екологічного податку під час воєнного стану

Сплата єдиного податку в період дії воєнного стану

Важливі зміни податкового та іншого законодавства у зв’язку з введенням воєнного стану

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email